PODSTAWY ARKUSZY KALKULACYJNYCH

Jest to podręcznik omawiający podstawy pracy z arkuszem kalkulacyjnym Calc. Zawiera również wskazówki dotyczące programów Microsoft Excel 2003 i Excel 2007.

Podręcznik jest przeznaczony dla początkujących użytkowników.

 


Zadanie 3.2 Wyrównanie w poziomie i w pionie

Wykonaj ćwiczenie i zadanie.

 
Otwórz plik do rozdziału.
W arkuszu Wyrównanie przećwicz formatowanie.


Zadanie 3.2 Wyrównanie w poziomie i w pionie