PODSTAWY ARKUSZY KALKULACYJNYCH

 


Krawędzie i tło – Przyciski

Krawędzie i cieniowanie są dostępne poprzez przyciski:
Calc na pasku Formatowanie,
Excel 2003 na pasku Formatowanie,
Excel 2007 karta Narzędzia główne >> w grupie Czcionka.

Przyciski do tworzenia krawędzi i tła komórek na pasku Formatowanie

 

Wyróżnione przyciski:

  1. Krawędzie umożliwia wstawienie krawędzi (obramowania) do komórki lub zakresu komórek,
  2. Kolor tła umożliwia wstawienie tła (cieniowania) komórki lub zakresu komórek.


Przyciski te są listami rozwijanymi.
Calc kliknięcie na przycisk bądź strzałkę pokazuje dalsze przyciski umożliwiające wybór.
Excel kliknięcie na przycisk umożliwia sformatowanie wybranym tłem lub krawędzią; kliknięcie na strzałkę pokazuje dalsze przyciski.

 


Omawiane przyciski podświetlają się w poniższym aplecie wskaż myszką, aby zobaczyć opis. Kliknij, żeby zobaczyć rozwinięcie.

 


Krawędzie i tło – Przyciski