PODSTAWY ARKUSZY KALKULACYJNYCH

Jest to podręcznik omawiający podstawy pracy z arkuszem kalkulacyjnym Calc. Zawiera również wskazówki dotyczące programów Microsoft Excel 2003 i Excel 2007.

Podręcznik jest przeznaczony dla początkujących użytkowników.

 


Formatowanie liczb – Przyciski

Polecenia formatowania liczb znajdują się:
Calc: na pasku narzędzi Formatowanie,
Excel 2003: na pasku narzędzi Formatowanie,
Excel 2007: karta Narzędzia główne >> grupa Wyrównanie.

Rys.Przyciski do formatowania liczb na pasku Formatowanie

 

Wyróżnione przyciski:

  1. Format liczb: Walutowy dodaje do liczby symbol waluty zł,
  2. Format liczb: Procentowy zamienia liczbę na procent (mnożąc przez 100%, a więc 0,2 to 20%, 5 to 500%),
  3. Format liczb: Standardowy przywraca domyślny format liczb (np. bez %, zł),
  4. Dodaj miejsca dziesiętne zwiększa o 1 liczbę wyświetlanych miejsc dziesiętnych,
  5. Usuń miejsca dziesiętne zmniejsza o 1 liczbę wyświetlanych miejsc dziesiętnych (wyświetla z zaokrągleniem, nie zmienia wartości liczby).

 Omawiane przyciski podświetlają się w poniższym aplecie wskaż myszką, aby zobaczyć opis.

  


Formatowanie liczb – Przyciski