PODSTAWY ARKUSZY KALKULACYJNYCH

 


Formatowanie liczb – Okno

Polecenia formatowania liczb znajdują się:
Calc: menu Format >> Komórki >> karta Liczby,
Excel 2003: menu Format >> Komórki >> karta Liczby,
Excel 2007: karta Narzędzia główne >> grupa Wyrównanie >> przycisk Uruchom okno dialogowe >> zakładka Liczby.

Ustawianie sposobu wyświetlania liczb w oknie dialogowym


Uwaga! Zakładka Liczby umożliwia nie tylko sformatowanie liczb.
Można tutaj również nadać wygląd dacie lub ustawić format niestandardowy.


Formatowanie liczb – Okno