PODSTAWY ARKUSZY KALKULACYJNYCH

Jest to podręcznik omawiający podstawy pracy z arkuszem kalkulacyjnym Calc. Zawiera również wskazówki dotyczące programów Microsoft Excel 2003 i Excel 2007.

Podręcznik jest przeznaczony dla początkujących użytkowników.

 


Zadanie 3.4 Formatowanie liczb

Wykonaj ćwiczenie i zadanie.

 Otwórz plik do rozdziału.
W arkuszu Formatowanie liczb przećwicz formatowanie.


Zadanie 3.4 Formatowanie liczb