PODSTAWY ARKUSZY KALKULACYJNYCH

 


Zadanie 3.4 Formatowanie liczb

Wykonaj ćwiczenie i zadanie.

 Otwórz plik do rozdziału.
W arkuszu Formatowanie liczb przećwicz formatowanie.


Zadanie 3.4 Formatowanie liczb