PODSTAWY ARKUSZY KALKULACYJNYCH

Jest to podręcznik omawiający podstawy pracy z arkuszem kalkulacyjnym Calc. Zawiera również wskazówki dotyczące programów Microsoft Excel 2003 i Excel 2007.

Podręcznik jest przeznaczony dla początkujących użytkowników.

 


Formatowanie komórek – Przyciski

Wygodnym sposobem wywoływania podstawowych czynności formatowania jest klikanie na przyciskach odpowiednich pasków.

Do formatowania stosuje się:
Calc: przyciski na pasku narzędzi Formatowanie,
Excel 2003: przyciski na pasku narzędzi Formatowanie,
Excel 2007: grupy z karty Narzędzia główne.

Fragment paska narzędzi Formatowanie.
Zawiera przyciski pozwalające na zmianę wyglądu tekstów i liczb w komórkach

 

Przed przystąpieniem do formatowania należy zaznaczyć komórkę lub obszar, które mają zostać sformatowane.
Znaczenie poszczególnych przycisków omówiono na kolejnych stronach. 


Formatowanie komórek – Przyciski