PODSTAWY ARKUSZY KALKULACYJNYCH

Jest to podręcznik omawiający podstawy pracy z arkuszem kalkulacyjnym Calc. Zawiera również wskazówki dotyczące programów Microsoft Excel 2003 i Excel 2007.

Podręcznik jest przeznaczony dla początkujących użytkowników.

 


Formatowanie komórek – Okna

Do formatowania można użyć okna dialogowego.
Okna dialogowe umożliwiające formatowanie wywołuje się przez:
Calc: menu Format >> Komórki,
Excel 2003: menu Format >> Komórki,
Excel 2007: grupy z karty Narzędzia główne.

Wymienione polecenia wywołują okno dialogowe Atrybuty komórek (Calc) bądź Formatuj komórki (Excel). Okno to posiada wiele zakładek i opcji.

Okno formatowania komórek


Przed przystąpieniem do formatowania należy zaznaczyć komórkę lub obszar, które mają zostać sformatowane.

 
Dla usprawnienia pracy można:

  • wywoływać okno formatowania poprzez polecenie Formatuj komórki z menu podręcznego (zamiast poprzez menu Format),
  • zamiast przycisków lub okien stosować skróty klawiaturowe (np. Ctrl + B pogrubienie),
  • korzystać z mechanizmu Malarz formatów (patrz podrozdział Malarz formatów),
  • wykorzystać klawisz F4 do powtórzenia ostatniej operacji formatowania (działa w programie Excel, nie działa w programie Calc),
  • nacisnąć klawisz F2 do wywołania trybu edycji komórki.

Formatowanie komórek – Okna