PODSTAWY ARKUSZY KALKULACYJNYCH

 


LICZ.JEŻELI – Składnia

Składnia funkcji:
LICZ.JEŻELI(zakres;kryterium)

Zastosowane w przykładzie formuły mają postać:

Zastosowane formuły z funkcją LICZ.JEŻELI


Proszę zwrócić uwagę, że drugi argument ujęty jest w cudzysłowy.

W kryterium mogą wystąpić następujące operatory:
= równy (może być pominięty) np. "nie",
> większy,
>= większy lub równy np. ">=45",
< mniejszy np. "<7",
<= mniejszy lub równy,
<> różny np. "<>nie wiem".quiz_html_arkusze_7_formula_przy_danych_licz_jezeli


LICZ.JEŻELI – Składnia