PODSTAWY ARKUSZY KALKULACYJNYCH

Jest to podręcznik omawiający podstawy pracy z arkuszem kalkulacyjnym Calc. Zawiera również wskazówki dotyczące programów Microsoft Excel 2003 i Excel 2007.

Podręcznik jest przeznaczony dla początkujących użytkowników.

 


Zadanie 7.3 LICZ.JEŻELIOtwórz plik z danymi do rozdziału.
W arkuszu Mundurki 1 wstaw funkcję LICZ.JEŻELI.


Zadanie 7.3 LICZ.JEŻELI