PODSTAWY ARKUSZY KALKULACYJNYCH

 


Zadanie 7.3 LICZ.JEŻELIOtwórz plik z danymi do rozdziału.
W arkuszu Mundurki 1 wstaw funkcję LICZ.JEŻELI.


Zadanie 7.3 LICZ.JEŻELI