PODSTAWY ARKUSZY KALKULACYJNYCH

Jest to podręcznik omawiający podstawy pracy z arkuszem kalkulacyjnym Calc. Zawiera również wskazówki dotyczące programów Microsoft Excel 2003 i Excel 2007.

Podręcznik jest przeznaczony dla początkujących użytkowników.

 


Zadanie 7.5 Zliczanie ocenOtwórz plik z danymi do rozdziału.
W arkuszu Liczba ocen wstaw formułę do obliczenia liczby ocen.


Zadanie 7.5 Zliczanie ocen