PODSTAWY ARKUSZY KALKULACYJNYCH

 


Zadanie 8.1 Utworzenie wykresu kolumnowego


Otwórz plik z danymi do rozdziału.
W arkuszu Wykres kolumnowy utwórz wykres przedstawiony na poprzedniej stronie.


Zadanie 8.1 Utworzenie wykresu kolumnowego