PODSTAWY ARKUSZY KALKULACYJNYCH

 


Zadanie 9.1 Sortowanie wg jednej kolumnyOtwórz plik z danymi do rozdziału.
W arkuszu Sortowanie 1 posortuj dane wg najlepszego wyniku w biegu, a następnie według najlepszego wyniku w skoku.
(wyjątkowo w tym zadaniu układ danych dla programu Calc i Excel różnią się między sobą).


Zadanie 9.1 Sortowanie wg jednej kolumny