PODSTAWY ARKUSZY KALKULACYJNYCH

Jest to podręcznik omawiający podstawy pracy z arkuszem kalkulacyjnym Calc. Zawiera również wskazówki dotyczące programów Microsoft Excel 2003 i Excel 2007.

Podręcznik jest przeznaczony dla początkujących użytkowników.

 


Przykład wykresu kołowego

Przedstawiony poniżej wykres kołowy zawiera dane tylko z jednego wiersza.

Wykres kołowy


Wykres kołowy tworzony jest na podstawie jednej serii danych. W przykładzie zaznaczono dwa wiersze z danymi wiersz nagłówkowy i wiersz z danymi dla roku 2006/07. Zmieniono układ serie danych znajdują się w wierszach.

Dane do wykresu kołowego.
Taki obszar zaznaczono przed rozpoczęciem wstawiania wykresu

 

Przebieg tworzenia wykresu pokazuje film. 


Przykład wykresu kołowego