PODSTAWY ARKUSZY KALKULACYJNYCH

 


Przykład wykresu kołowego

Przedstawiony poniżej wykres kołowy zawiera dane tylko z jednego wiersza.

Wykres kołowy


Wykres kołowy tworzony jest na podstawie jednej serii danych. W przykładzie zaznaczono dwa wiersze z danymi wiersz nagłówkowy i wiersz z danymi dla roku 2006/07. Zmieniono układ serie danych znajdują się w wierszach.

Dane do wykresu kołowego.
Taki obszar zaznaczono przed rozpoczęciem wstawiania wykresu

 

Przebieg tworzenia wykresu pokazuje film. 


Przykład wykresu kołowego