PODSTAWY ARKUSZY KALKULACYJNYCH

Jest to podręcznik omawiający podstawy pracy z arkuszem kalkulacyjnym Calc. Zawiera również wskazówki dotyczące programów Microsoft Excel 2003 i Excel 2007.

Podręcznik jest przeznaczony dla początkujących użytkowników.

 

Konwencje

Zrzuty ekranów w większości pochodzą z programu:

Ikona plików programu Calc OpenOffice Calc 2.2.


Wskazówki odnoszą się do programów:

Ikona plików programu Calc OpenOffice Calc 2.2.
Ikona programu MS Excel Microsoft Excel 2003
Ikona programu MS Excel Microsoft Excel 2007


Pliki do pobrania
Na początku rozdziału znajduje się strona z odnośnikami do plików. Pliki te zawierają dane jednego rozdziału.
Poprzez ramkę Pobierz plik użytkownik może pobrać pliki z danymi.
W ramce znajdują się dwa odnośniki do plików o tej samej zawartości w formacie OpenOffice Calc 2.2 i Excel 2003 (.xls).
(Program Calc otwiera pliki programu Excel. Program Excel nie otwiera plików programu Calc).
W jednym pliku może być umieszczonych kilka arkuszy.

1_podstawy.ods To jest plik dla programu Calc.
Zawiera kilka arkuszy.
W arkuszach umieszczone są dane do całego rozdziału (tu do rozdziału 1).

1_podstawy.xls To jest plik dla programu Excel 2003 i 2007.
Zawiera to samo, co plik dla programu Calc.

 

Pobieraj plik odpowiedni dla swojego programu (obydwa skoroszyty zawierają te same dane).
W jednym pliku znajduje się kilka arkuszy (patrz zakładki w dolnej części okna) do zadań z całego rozdziału.

 

Wystarczy raz pobrać plik. Rozwiązując kolejne zadanie, należy przejść do odpowiedniego arkusza.
Nie wszystkie zadania posiadają arkusz w pliku.


Poradniki filmowe
Sposób wykonania niektórych operacji przedstawiono w poradnikach filmowych. Filmy nagrano w programie Calc. Sposób wykonania w programie Excel 2003 może być nieco inny (np. w związku z umieszczeniem przycisków w innym miejscu). Sposób wykonania w programie Excel 2007 może być odmienny ze względu na zmiany dokonane w tej wersji.


Zadania
Zadania to najczęściej polecenia, które należy wykonać w arkuszu kalkulacyjnym. Do większości zadań przygotowano dane w plikach do rozdziału. Zazwyczaj w plikach tych oprócz danych znajduje się rysunek (zrzut ekranu), przedstawiający wynik działania. Zadania poprzedzone są następującym nagłówkiem.

Aplety
Aplety to interaktywne prezentacje reagujące na działania użytkownika.
Aplety mogą np. demonstrować działanie pasków narzędzi.
Umieść kursor nad wyróżnionymi przyciskami, a pokażą się objaśnienia.

Quizy

Quizy służą wyłącznie do samodzielnego, wyrywkowego sprawdzenia stanu wiedzy. Najczęściej pojawiają się pytania jednokrotnego wyboru, rzadziej pytania wielokrotnego wyboru bądź uzupełnienie zdań.
System wskazuje, czy odpowiedź jest poprawna oraz podaje krótki komentarz. Obliczone punkty nie są nigdzie notowane. Warto wykonywać quizy, a nawet sprawdzać wszystkie zamieszczone odpowiedzi.

Konwencje