Twój BMI - tworzenie prostego arkusza kalkulacyjnego

Obliczanie wskaźnika masy ciała, dla oceny stopnia otyłości.
Wylicz swoje BMI