Czy wakacje powinny trwać 10 miesięcy? Ankieta – opracowanie wyników, wykres - tworzenie prostego arkusza kalkulacyjnego

Jak zrobić własną ankietę?