Ćwiczenie 2.2

Encyklopedia Klimatologiczna ESPERE. Skrót od angielskich słów:
ENVIRONMENTAL SCIENCE PUBLISHED FOR EVERYBODY ROUND THE EARTH
ENCYKLOPEDIA ESPERE - menu główne (rozwiń)
Dział: Troposfera. Poziom podstawowy.
dział TROPOSFERA: PODSTAWOWE - menu (rozwiń)

Eksperyment opisany poniżej pozwala sprawdzić które gazy są gazami cieplarnianymi.

Do jego przeprowadzenia potrzebne są:

1

retorta (obj. 1 l), okrągła, z przezroczystego szkła

1

termometr (dokładność wskazań 0,1°)

1

zamknięcie retorty, przewiercone na wylot tak aby umieścić w nim termometr

1

lampa emitująca promieniowanie podczerwone

1

stoper

statyw, uchwyty

dwutlenek węgla (CO2)

metan [F+; R: 12; S: 2-9-16-33]

woda

sprężone powietrze albo pompka do roweru

do wyboru

inne gazy (np. azot, tlen, itp.)

Przygotuj eksperyment tak jak pokazano na rys. 1:

troposfera ikona

Rysunek 1: Przygotowanie eksperymentu (odległość między lampą a butelką: ok. 20 cm)
© 2004 Seesing, Tausch Universität-Duisburg-Essen, Duisburg

  • E 1

Umieść termometr w zatyczce retorty. Napełnij retortę dwutlenkiem węgla. Zamknij retortę zatyczką i upewnij się, że zbiorniczek termometru znajduje się pośrodku retorty. Skieruj promieniowanie podczerwone na retortę przez 5 minut.
Mierz temperaturę co 30 sekund.

Powtórz eksperyment używając:
a) powietrza, b) metanu [UWAGA! Metan jest łatwopalny a jego gęstość jest mniejsza niż gęstość powietrza.], c) powietrza nasyconego parą wodną (dodaj trochę wody do powietrza wewnątrz retorty i potrząśnij nią kilka razy przed eksperymentem), d) do wyboru: innych gazów

Zanotuj zmierzone wartości w tabeli poniżej:

temperatura

czas [sek.]

dwutlenek węgla

powietrze (suche)

metan

powietrze (wilgotne)

.

.

0

.

.

.

.

.

.

30

.

.

.

.

.

.

60

.

.

.

.

.

.

90

.

.

.

.

.

.

120

.

.

.

.

.

.

150

.

.

.

.

.

.

180

.

.

.

.

.

.

210

.

.

.

.

.

.

240

.

.

.

.

.

..

270

.

.

.

.

.

.

300

.

.

.

.

.

.

  • Z 1

Zaprezentuj wszystkie wyniki pomiarów na poniższym wykresie. Najpierw określ zakres skali temperatury i umieść odpowiednie wartości na wykresie.

troposfera ikona

objaśnienia: temperature - temperatura, course of temperature - przebieg temperatury, time - czas

  • Z 2

Uszereguj testowane gazy wg ich zdolności do pochłaniania promieniowania cieplnego. Zacznij od gazu, który pochłania ciepło najlepiej.
Wpisz następujące symbole do kratek: >> znacznie lepiej niż…; > lepiej niż…; >= tylko trochę lepiej niż…

troposfera ikona

  • Z 3

Wyjaśnij przyczyny takiego wyniku eksperymentu.

  • Z 4

Który z testowanych gazów wywołuje efekt cieplarniany o największym natężeniu? Uzasadnij odpowiedź.

PLIKI DO POBRANIA:

Ćwiczenie, Rozwiązanie

O tej stronie:

Autorzy: M. Seesing, M. Tausch - Universität Duisburg-Essen, Duisburg / Niemcy
Recenzent: Dr. Pascal Guyon, Max Planck Insitute for Chemistry, Moguncja, Niemcy - 2004-05-10
Ostatnia aktualizacja: 2004-05-13
Tłumaczenie na język polski: dr Anita Bokwa, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Last modified: Tuesday, 7 June 2022, 2:45 PM