Współpraca międzynarodowa

Encyklopedia Klimatologiczna ESPERE. Skrót od angielskich słów:
ENVIRONMENTAL SCIENCE PUBLISHED FOR EVERYBODY ROUND THE EARTH
ENCYKLOPEDIA ESPERE - menu główne (rozwiń)
Dział: Klimat Miasta. Poziom zaawansowany.
dział CZŁOWIEK I KLIMAT: PODSTAWOWE - menu (rozwiń)

Współpraca międzynarodowa

Ponieważ problemy związane ze zmianami klimatu dotyczą całego świata, konieczna jest współpraca międzynarodowa aby znaleźć efektywne rozwiązania. Dlatego od końca lat 80. XX w. trwają międzynarodowe negocjacje na temat zmniejszenia ilości emitowanych gazów szklarniowych. Obecnie obowiązują dwa międzynarodowe porozumienia, dotyczące zwalczania zmian klimatu spowodowanych działalnością człowieka.

  • Ramowa Konwencja Dotycząca Klimatu (Ramowa Konwencja ONZ w sprawie Zmian Klimatu (UNFCCC) zwana także "Konwencją Klimatyczną") z roku 1992 została podpisana przez większość państw na świecie. UNFCCC stwierdza, iż każdy kraj powinien starać się zwalczać niebezpieczne zmiany klimatu, oraz obarcza kraje rozwinięte największą odpowiedzialnością za nie. UNFCCC formułuje podstawy do dalszej współpracy, a sygnatariusze spotykają się co roku by dyskutować nad nowymi krokami, podejmowanymi w celu przeciwdziałania zmianom klimatu. Kliknij tutaj, by przeczytać więcej o Konwencji Klimatycznej.
  • Protokół z Kioto z roku 1997 jest następstwem UNFCCC. Ustala o ile poszczególne kraje mają obniżyć emisje gazów cieplarnianych do okresu 2008-2012. Ponad sto krajów podpisało ten dokument, jednakże kraj, który odpowiada za najwyższy wskaźnik emisji - Stany Zjednoczone - wycofał swoje poparcie. Tu możesz przeczytać więcej o Protokole z Kioto.

Protokół z Kioto 1997

1. PROTOKÓŁ Z KIOTO: w 1997 roku odbyła się konferencja w Kioto, w Japonii, a jej uczestnicy uzgodnili układ, który domaga sie od państw uprzemysłowionych ograniczenia emisji gazów cieplarnianych.
Zdjęcie: IISD

By wywiązać się ze zobowiązań zawartych w Protokole z Kioto, rządy każdego państwa muszą podjąć pewne działania (opisano je w rozdziale "Co mogą zrobić władze?").

To była ostatnia strona tego rozdziału. Przejdź do arkusza ćwiczeń.

O tej stronie:

Autor: Camilla Schreiner - CICERO (Center for International Climate and Environmental Research - Oslo) - Norwegia
1. Recenzent: Andreas Tjernshaugen - CICERO - Norwegia - 2004-01-20
2. Recenzent: Knut Alfsen - Statistics Norway - Norwegia - 2003-09-12
Konsultacja dydaktyczna: Nina Arnesen - Marienlyst school in Oslo - Norwegia - 2004-03-10
ostatnia aktualizacja: 2004-03-27
Tłumaczenie na język polski: Mgr Sebastian Wypych, Dr Anita Bokwa, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Last modified: Monday, 27 June 2022, 12:31 AM