INSTRUKCJA: Zamieszczanie wstępu do materiałów

krok 1. Włączenie trybu edycji kursu

W celu dokonania jakichkolwiek zmian w materiałach, musisz być prowadzącym tego kursu oraz włączyć czerwony przycisk znajdujący się w nagłówku kursu po prawej stronie EDYTUJ KURS. (UWAGA! Przycisk ten jest widoczny jedynie w kursach, w których jesteś prowadzącym. W kursach, w których jesteś jedynie uczestnikiem nie zobaczysz tego przycisku, nie możesz dokonywać tam zmian)
Po włączeniu tej opcji, w kursie pojawiają się dodatkowe ikony służące do dokonywania zmian. Funkcje ukryte pod poszczególnymi ikonami poznamy w dalszej części kursu.

krok 2. Wprowadzenie tytułu oraz tekstu wstępu

Każdy kurs jest podzielony na część wstępną oraz rozdziały. Masz wpływ zarówno na ilość rozdziałów, jak i na ich nazwy. Wstęp oraz każdy z rozdziałów mogą mieć krótkie tekstowe wprowadzenie oraz szereg dodatkowych podstron, plików, odnośników itd.
By dodać krótki wstęp należy nacisnąć szarą ikonę kółka zębatego znajdującą się w górnym polu treści (na ilustracji wskazaną pomarańczową strzałką).
Spowoduje to przejście do edytora tekstowego, w którym możesz m.in. wpisać tekst (w polu Streszczenie). Możesz także nadać tytuł wstępnej sekcji kursu. W tym celu należy odznaczyć opcję Użyj domyślnej nazwy sekcji i tytuł wpisać w polu: Nazwa sekcji.
Na obecnym etapie nie będziemy się zajmowali wszystkimi widocznymi przyciskami i opcjami. Zostaną one omówione w dalszej części kursu.

krok 3. Zapisanie wprowadzonych zmian

Po wprowadzeniu tytułu oraz treści wprowadzenia naciśnij przycisk ZAPISZ ZMIANY. Spowoduje to przejście do głównej strony kursu. Wprowadzony tytuł oraz tekst powinny być widoczne.

Możesz wyłączyć tryb edycji poprzez wciśnięcie czerwonego przycisku ZAKOŃCZ EDYCJĘ

Last modified: Friday, 4 March 2016, 10:08 AM