INSTRUKCJA: Zamieszczanie ilustracji

krok 1. Włączenie edycji kursu

W celu zamieszczenia ilustracji postępujemy analogicznie jak przy wprowadzaniu tekstu. Włączamy tryb edycji (jeśli jest wyłączony) za pomocą czerwonego przycisku EDYTUJ KURS.
Naciskamy ikonę koła zębatego i przechodzimy do edytora, w którym oprócz tekstu możemy zamieścić również ilustrację.

krok 2. Edytor

Wstawiamy kursor w miejscu, w którym chcemy zamieścić ilustrację.
Jedna z ikon w edytorze przeznaczona jest do wklejania grafiki. Po wskazaniu jej strzałką pojawia się napis "Wstaw/edytuj obraz".
Po naciśnięciu ikony Wstaw/edytuj obraz pojawia się okno, w którym możesz wybrać czy chcesz ilustrację załadować ze swojego komputera czy z internetu.

krok 3. Załadowanie ilustracji

Jeśli chcesz skorzystać z ilustracji znajdującej się w internecie:
Jeśli chcesz użyć ilustracji, którą masz na swoim komputerze:

krok 4. Stylizacja ilustracji

Następnym krokiem jest wystylizowanie obrazka w taki sposób, by dobrze wyglądał w tekście. Przejdź w tym celu do zakładki Prezentacja.
Na liście do wyboru Wyrównanie wybieramy opcję Lewy by tekst oblewał ilustrację znajdującą się po lewej stronie. W polach Rozmiary można dostosować szerokość i wysokość ilustracji. W polach Pionowy odstęp i Poziomy odstęp określamy marginesy ilustracji.

krok 5. Zapisanie zmian

Akceptujemy całość przez wciśnięcie przycisku Wstaw a następnie Zapisz zmiany.

Na tym etapie można wyjść z trybu edycji kursu.

Last modified: Friday, 4 March 2016, 10:46 AM