INSTRUKCJA: Dodawanie i usuwanie Zasobów i Aktywności

krok 1. Tryb edycji kursu

By dodać do tworzonych materiałów wybrane przez nas narzędzie należy włączyć Tryb Edycji poprzez wciśnięcie przycisku Edytuj Kurs.

krok 2. Dodaj element

Po włączeniu trybu edycji w każdej sekcji pojawia się przycisk Dodaj Element

krok 3. Lista narzędzi

Po naciśnięciu przycisku Dodaj element pojawia się okienko zawierające dostępne narzędzia: Zasoby i Aktywności. Pasek przewijania znajdujący się w środku okienka pozwala na dotarcie do wszystkich pozycji na tej liście. Jednokrotne kliknięcie na danej pozycji wyświetla krótki opis funkcji danego narzędzia. Nie wszystkie z narzędzi będziesz wykorzystywał/a z równą częstotliwością.

krok 4. Akceptacja wybranego narzędzia

Naciśnięcie przycisku Dodaj spowoduje przeniesienie do wstępnych ustawień danego narzędzia. Ustawienia te zależą od tego jakie jest to narzędzie. Najbardziej użyteczne i najpopularniejsze z narzędzi zostaną szczegółowo opisane w dalszej części kursu. Na tym etapie wspomnijmy tylko, że wypełnienie pól oznaczonych czerwoną gwiazdką * jest obowiązkowe.

krok 5. Zamieszczenie wybranego Zasobu lub Aktywności w kursie

Dodajemy Zasób lub Aktywność za pomocą przycisków Zapisz i wróć do kursu lub Zapisz i wyświetl. Przycisk Zapisz i wróć do kursu powoduje przejście do strony głównej kursu natomiast przycisk Zapisz i wyświetl przenosi nas do wnętrza Zasobu/Aktywności, które właśnie dodaliśmy, byśmy mogli od razu nad nim dalej pracować.
Last modified: Friday, 8 April 2016, 3:15 PM