Zasoby najczęściej używane

Adres URL (odnośnik internetowy)
Etykieta (pole tekstowo-ilustracyjne)
Plik (do pobrania przez uczestników)
Strona (dodatkowe treści do wyświetlenia na osobnej stronie)
Last modified: Friday, 13 May 2016, 12:47 PM