Dodanie nowej sekcji

krok 1. Włączenie edycji kursu

W celu dokonania zmian włączamy tryb edycji (jeśli jest wyłączony) za pomocą czerwonego przycisku EDYTUJ KURS.

krok 2. Dodajemy sekcję

Na końcu obszaru kursu możemy znaleźć przycisk DODAJ NOWY TEMAT. Naciskamy go.
Nowy temat powinien zostać automatycznie dodany na końcu materiałów.
Last modified: Friday, 29 April 2016, 4:53 PM