Ukrycie ostatniej sekcji

Ze względu na wygodę projektowania oraz bezpieczeństwo wprowadzanych treści, można ukryć ostatnią z sekcji, nie powoduje to jednak trwałego jej usunięcia. Po ukryciu sekcji można ją ponownie odsłonić naciskając przycisk DODAJ NOWY TEMAT.

krok 1. Włączenie edycji kursu

W celu dokonania zmian włączamy tryb edycji (jeśli jest wyłączony) za pomocą czerwonego przycisku EDYTUJ KURS.

krok 2. Ukrywamy ostatnią sekcję

Na końcu obszaru kursu możemy znaleźć przycisk UKRYJ OSTATNI TEMAT. Naciskamy go.
Ostatni temat na liście powinien zostać automatycznie ukryty.

krok opcjonalny:
Ukrycie sekcji, która nie jest ostatnia w kolejności
Zmiana kolejności sekcji

Zawsze ukrywana jest ostatnia z sekcji. Jeśli chcemy usunąć inną, należy ją w pierwszej kolejności przenieść na koniec i następnie postępować tak jak w kroku 2.
Zmiana kolejności w jakiej ułożone są sekcje odbywa się przy pomocy ikon znajdujących się po lewej stronie od tematu sekcji (te ikony także widoczne są jedynie po włączeniu trybu edycji kursu).

Przenieść sekcję można poprzez przeciągnięcie tej ikony bądź kliknięcie w nią i podanie sekcji za którą ma znaleźć się sekcja, którą przenosimy.

Last modified: Friday, 29 April 2016, 4:54 PM