Całkowite usuwanie sekcji

Jeśli jesteś CAŁKOWICIE PEWIEN, że chcesz nieodwracalnie usunąć daną sekcję, możesz to osiągnąć korzystając z ikony X znajdującej się po prawej stronie sekcji.
Last modified: Friday, 29 April 2016, 4:55 PM