Edycja nazwy i opisu poszczególnych sekcji

Domyślnie sekcje są zatytułowane jako "Temat 1", "Temat 2". Jako, że w konkretnych materiałach takie nazewnictwo jest mało informatywne rekomendujemy zmianę na tytuły będące odzwierciedleniem treści danej sekcji. Tytuły sekcji pojawiają się także w nawigacji strony tak więc nadanie odpowiednich tytułów pozwoli na szybkie dotarcie odbiorców do konkretnych treści.

krok 1. Włączenie edycji sekcji

Przy włączonym trybie edycji kursu naciskamy symbol kólka zębatego znajdujący się przy nazwie sekcji, której nazwę chcemy zmienić.

krok 2. Zmiana tytułu

By edytować tytuł musimy odznaczyć opcję Użyj domyślnej nazwy sekcji. W polu obok wpisujemy temat.
Po tej operacji tytuł wybranej sekcji zmieni się nie tylko w nagłówku sekcji, ale także we wszystkich elementach nawigacyjnych na platformie (spis treści w bloku Nawigacja, pasek nawigacyjny u góry strony).

krok 3. Wprowadzenie wstępu do sekcji.

W polu edytora wpisujemy wstęp uzupełniając w razie potrzeby materiałem ilustracyjnym
Last modified: Friday, 29 April 2016, 4:56 PM