Oznaczenie sekcji jako ważnej

W toku prowadzenia zajęć czasami zachodzi potrzeba wyróżnienia jednej z sekcji tak by zwrócić na nią uwagę uczestników. Prowadzący może dokonać tego przyciskając symbol żarówki po prawej stronie sekcji.
Last modified: Friday, 29 April 2016, 4:56 PM