Oxidáció a légkörben

Éghajlati Enciklopédia ESPERE.
ENVIRONMENTAL SCIENCE PUBLISHED FOR EVERYBODY ROUND THE EARTH
Éghajlati Enciklopédia ESPERE - menu
Alsó légkör. Haladó.
Alsó légkör: Haladó - menu

Alsó légkör: Haladó

1. A fõ oxidánsok és a megfigyelés
Oxidáció a légkörben

2. Sugárzás, üvegházgázok és az üvegházhatás
A földi sugárzási egyenleg és az üvegházhatás
Vízgõz és a felhõk

3. Többet az ózonról és a tûzrõl
Miért veszélyes az ózon?

4. Gázok a légkörben
Eloszlás & koncentráció(1)Számos kémiai vegyület jut a légkörbe, és felhalmozódna, ha ismételten nem kerülne onnan ki. A kiülepedés történhet száraz ülepedéssel, vagy esõ révén (nedves ülepedés). Különösen a gáznemû szerves vegyületek kerülnek ki a légkörbõl könnyen, ha átalakulnak kevésbé illékony, vízoldható oxidált állapotba…

Az oxidáció kémiai értelemben nem szükségszerûen jelent egy oxigént tartalmazó molekulával való reakciót. De a levegõ a legtöbb esetben oxigént is tartalmaz. Három fõ oxidáns van, ami az ilyen jellegû folyamatokat irányítja a légkörben:

A hidroxil gyök OH
a nitrát gyök NO3
az ózon molekula O3
A HO2 gyökök is fontosak, és gyakran az OH-t és a HO2-t együttesen HOx-nek is nevezik. A legfontosabb oxidáns azonban a hidroxil gyök, az OH. Nagyon aktív és képes oxidálni a troposzférában képzõdött legtöbb vegyi anyagot.
Ezért az OH-t gyakran nevezik a 'légkör mosószerének'.

OH - detergent of the atmosphere

1. Az OH gyök tisztítja a levegõt
kép: Elmar Uherek

Csak néhány összetevõ, mint a halogénezett szénhidrogének, CFC-k (például a CF2Cl2), dinitrogén–oxid, N2O vagy a széndioxid, CO2, az, amelyek olyan stabilak, hogy nem lépnek reakcióba, vagy csak nagyon lassan az OH-val. A metán, CH4, reakciójának sebessége körülbelül 100-1000-szer lassúbb, mint más szerves vegyületeké. Ez a magyarázata annak, hogy a metán koncentrációja miért lehet olyan magas a légkörben (körülbelül 1.7 ppm = 1.7 µmol/mol), amíg más szerves nyomgáz koncentrációja alacsonyabb, mint 1 ppb (= 1nmol/mol)*.

formation of OH

2. OH képzõdés: >97% az O atomoknak az ózon fotolízisébõl származik, amik újból ózont képeznek. Csak <3% vesz részt a légkör legfontosabb gyökének az OH-nak a kialakításában.
Ha két molekula vagy atom, A és B összeütközik, és létrehoz egy harmadik molekulát C-t, szükséges egy harmadik M partner, azért hogy elszállítsa a fölösleges energiát. Ez az anyag (általában a nitrogén, az N2) nem lép reakcióba ezekkel.

Hogyan képzõdik az OH?

Az OH irányítja a légköri kémiát a nap folyamán, mert képzõdése elsõsorban a Napból érkezõ sugárzástól függ. A kezdõ reakció (fent) a napfény hatására történõ ózonbomlás (fotolízis), ami 310 nm-nél rövidebb hullámhosszú sugárzás hatására játszódik le, majd ezt követi a kialakult oxigén atom reakciója a vízzel. Ezért egy bizonyos mennyiségû troposzférikus ózon alapvetõ a troposzféra kémiájához, habár a túl sok nem egészséges.
Az OH más forrásai a salétromossav, hidrogén peroxid H2O2 és a peroxi- metán CH3OOH fotolízisei, a NO reakciója a hidroperoxi gyökkel HO2 vagy az alkének reakciója az ózonnal. A baloldalon lévõ vázlat azt mutatja, hogy az OH-t milyen módon fonódik egybe a nitrogén-oxidok nappali körfolyamatával.

OH and nitrogen oxides

3. OH és a nitrogén-oxid körfolyamat
vázlat: Elmar Uherek
A nagyításhoz kattints a képre! (90 K)

Mennyi OH képzõdik?

Mivel az OH rendkívül reagens gyök, kialakulása után azon nyomban reakcióba lép. Élettartama körülbelül egy másodperc vagy még kevesebb. Ez azt jelenti, hogy a koncentrációja nagyon alacsony, 1x105 és 2x107 molekula cm-3 között. Tengerszinti nyomáson ez 0.01 - 1 ppt (pmol/mol) keverési arányt jelent.
Mivel a képzõdés függ a vízgõz mennyiségétõl, az OH mennyisége csökken a magassággal (hidegebb és szárazabb a levegõ). 

De különösen a szélességgel csökken, mert nem csak a nedvességtartalom csökken, hanem a sarkok felé a napfénytartam és intetnzitás is.

zonal distribution of OH

4. Az OH övezetes eloszlása
A 250 hPa szint nagyjából a 11 km-es magasság (közepes szélességeken ez a tropopauza magassága). Az 1000, 800, 600 és a 400 hPa szinteknek mi a magassága? Használd a nyomás és a magasság kapcsolatát ábrázoló diagramot!
forrás: J. Lelieveld - MPI Mainz 2003 elõadása
A nagyításhoz kattints a képre! (80 K)

Hogyan lép az OH reakcióba?

A jobboldalon lévõ kép egy érdekes hatást mutat trópusi esõerdõk fölött. Az OH koncentráció csökken a talaj közelében. Mi ennek az oka? Az erdõk sok szerves vegyületet, mindenek elõtt izoprént bocsátanak ki, és az reakcióba lép az OH-val. Ezért van az erõs OH koncentráció-csökkentõ folyamat a talajhoz közel. A kémiai reakciók használják fel. Az OH-nak nagy affinitása van a szerves vegyületekbõl, RH, elvonja a hidrogént amikor csak lehetséges, és vizet H2O hoz létre. A következõ lépésben az R gyök reakcióba lép az oxigénnel, O2, és szerves peroxidot hoz létre, ami például alapvetõ az ózonképzõdés körfolyamatában.

OH distribution in the tropiscs

5. OH eloszlása a trópusokon.
felül: globális eloszlás a trópusi területeken
alul: A manausi esõerdõben lévõ állomáson mért profil (Brazília)
forrás: J. Lelieveld MPI Mainz 2003 elõadása
A nagyításhoz kattints a képre!(80 K)

Azonban, az OH világszerte elsõsorban nem az erdõkbõl származó szerves vegyületekkel lép reakcióba. A szerves gázok 30%-kal, a metán (a legfontosabb és a legkisebb szerves molekula) további 15%-kal járul hozzá az OH eltávolításhoz. A gáz, ami leginkább reakcióba lép az OH-val a szénmonoxid (40%) és a fennmaradó 15%-ban az ózonnal, O3, hidroperoxil gyökkel, HO2 és hidrogénnel, H2, lép reakcióba.

Az OH igyekszik kialakítani kétszeres kötést kölcsönhatásában a kicsi alkénekkel, a szerves vegyületek speciális osztályával, addig, míg a telített maradék nem sokkal nagyobb és a H elvonás statisztikailag megfelelõ. Itt peroxid képzõdés is elõfordul.Az OH képes oxidálni a szénmonoxidot, CO, széndioxiddá CO2. Amint láttuk a CO és a metán, CH4, a fõ OH nyelõk. Más reagens szerves vegyületek csak nyomokban, néhány ppt mennyiségben fordulnak elõ, amíg a CO átlagos szintje eléri a 120 ppb-t az északi féltekén (több égési folyamat) és a 60 ppb-t a déli féltekén.

important OH reactions

6. A fontos OH reakciók a troposzférában.
A nagyításhoz kattints a képre! (45 K)

Habár az OH a legfontosabb oxidáns a légkörben, az éjszakai koncentrációja közel van a nullához, mert a napfény szükséges a képzõdéséhez. Ezért a sötétben és az éjszaka a nitrátok, NO3, és az ózon O3, kémiája sokkal fontosabbá válik.

time profile of OH concentrations

7. Az OH koncentráció idõbeli profilja néhány napon keresztül.
forrás: J. Lelieveld MPI Mainz 2003 elõadása
* A keverési arányt ppb-t és ppm-t (= 1 molekula 1 milliárd közül vagy 1 molekula 1 millió közül) gyakran használják tudományos publikációkban, illetve más légköri és éghajlati irodalomban is. Mi is használtuk az Éghajlati Enciklopédiában. Azonban, sokkal helyesebb az 1 nmol/mol (= 1 ppb) vagy 1 µmol/mol (= 1 ppm). Ugyanis a molekulák mennyiségének, n-nek a mértékegysége a mol.

Az oldalról:

szerzõ: Dr. Elmar Uherek - Max Planck Institute for Chemistry, Mainz
tudományos lektor: Dr. Mark Lawrence - Max Planck Institute for Chemistry, Mainz 2004-05-05
pedagógiai lektor: Michael Seesing - Uni Duisburg - 2003-07-02
utolsó módosítás: 2004-05-07

Last modified: Wednesday, 19 December 2018, 11:18 AM