Planter og miljøet

ESPERE klimaleksikon, norsk utgave
ENVIRONMENTAL SCIENCE PUBLISHED FOR EVERYBODY ROUND THE EARTH
ESPERE klimaleksikon
Mat & klima Innføring
Mat & klima Innføring - menuPlanter er svært sårbare overfor storm, tørke og oversvømmelser. Disse værfenomenene kan ha sterke negative effekter på avlingsutbyttene. Vi skal se på hvordan planter påvirkes av temperatur, fuktighet og nedbør.

Plantenes viktigste bidrag til miljøet er produksjon av oksygen (O2) og opptak av karbondioksid (CO2) fra atmosfæren. Dette skyldes fotosyntesen, som er den mest grunnleggende prosessen i plantenes liv.

Men planter påvirker og forandrer også sine omgivelser slik at de blir bedre egnet for plantene selv. På bildet kan du se ulike typer samspill mellom plantene og miljøet. Plantene påvirkes av lys, temperatur, vann og vind, men påvirker også omgivelsene rundt seg ved å slippe ut vann for å avkjøle lufta. Røttene graver seg ned i jorda og påvirker den slik at den blir mer egnet for mange små dyr. Trærne utgjør også et le mot vinden.

1. Den gjensidige påvirkningen mellom plantene og miljøet.
Figur: Heat Island Group.

Som du sikkert vet trenger plantene vann for å leve og vokse, men høye temperaturer gjør ofte at det blir mindre tilgang på vann, og dermed lavere vekst. Unge planter er spesielt sårbare for ekstremt vær.

Vi skal nå se nærmere på noen av måtene plantene og miljøet påvirker hverandre, og hvordan planter reagerer på værforhold som høye temperaturer, oversvømmelser og tørke.

Høye temperaturer

Høyere temperaturer påvirker plantene direkte ved at fordampningen øker, på samme måte som mennesker svetter mer når det er varmt. Når fordampningen øker, blir plantene avkjølt. På undersiden av bladene har plantene noen ørsmå porer som kalles spalteåpninger. Disse spalteåpningene er den viktigste reguleringsmekanismen for hvor mye vann som slipper ut av planten. På bildet til høyre kan du se hvordan spalteåpningene er bygget opp. De består av to lukkeceller, som åpner og lukker porene (åpningen i midten) etter hvor stort behov planten har for å holde på vannet. I tørre perioder lukkes porene, slik at planten ikke mister for mye vann, og i perioder med normal fuktighet åpnes de.

2. Figuren viser hvordan spalteåpningene fungerer.
Bildet er hentet fra Pacific Union College.

Hver planteart har forskjellige egenskaper, og trives i forskjellige temperaturforhold. Dersom temperaturen overstiger en arts optimaltemperatur, vil den mest sannsynlig reagere negativt, og veksten blir dårligere. De fleste planter er veldig følsomme overfor høye temperaturer, men dette varierer også etter plantens alder og dens evne til å tilpasse seg vanskelige forhold.

Høyere temperaturer fører også til at jorda ikke holder like godt på vannet, fordi det fordamper fortere. Dette påvirker plantene fordi de får mesteparten av vannet fra jorda.

Nedbør

Jordas fuktighet blir først og fremst påvirket av nedbøren, som sannsynligvis er den viktigste faktoren som påvirker avlingene. Endringer i klimaet kan forårsake forandringer i nedbørsmengden.

3. På dette bildet kan du se den typiske strukturen til en plantes røtter. Tynne rothår strekkes ut til alle kanter for å finne vann i jorda. Bildet er hentet fra Online botany module
Oregon State University.

Plantene skaffer seg vann fra omgivelsene først og fremst gjennom røttene. Disse kan stikke dypt ned i jorda for å nå ned til grunnvannet. Mange steder på jorda finnes det planter med mye lengre røtter enn stammer og grener. Noen ganger kan en busk som bare er 30 cm høy ha røtter som strekker seg så dypt som 2 meter ned i jorda. Dette forekommer på steder hvor det er lite regn i løpet av året, som i ørkener og andre svært tørre områder.

På bildet over kan du se at det vokser tynne rothår ut fra røttene, slik at vannet kan opptas lettere og på flere steder samtidig. En plante med mange slike rothår kan ta opp mer vann fra jorda.

Tørre perioder kan påvirke planteveksten negativt, men effekten er avhengig av hvor dypt planten kan strekke røttene sine og hvor mye vann som finnes i jorda.

Noen værforhold kan skade planter direkte. Høy fuktighet, frost og hagl, er skadelige for forskjellige plantearter.

Høye temperaturer er ofte forbundet med tørre perioder, og begge deler har negative virkninger på planter. Røttene finner ikke nok vann i jorda, og spalteåpningene lukker seg for å ikke miste mer vann. Dermed får ikke plantene avkjølt seg tilstrekkelig ved hjelp av fordampning. Temperaturen øker, og kan forårsake alvorlige skader på planten. Når plantene sliter på grunn av høye temperaturer eller vannmangel, sier vi at de lider av stress.

På den andre siden kan år med spesielt mye nedbør også føre til dårligere plantevekst fordi avlingene ”drukner” eller røttene råtner i vannet.

Kraftige regnskyll kan skade yngre planter og bidra til jorderosjon.

4. Mais i regnvær.
Planter kan ikke leve uten vann, men nedbør kan også være farlig for dem (ved frost, hagl eller stormer).
Foto: USDA NRCS

Om denne siden:
forfatter: Marta Moneo og Ana Iglesias - Universidad Politécnica de Madrid - España
Vitenskapelig kvalitetssikring: Alex de Sherbinin - CIESIN, Columbia University - USA og Lily Parshall - Goddard Institute for space studies, Columbia University - USA
Pedagogisk utprøving: Emilio Sternfeld - Colegio Virgen de Mirasierra - España
Sist oppdatert: 12/05/2004

Last modified: Wednesday, 31 October 2018, 1:59 PM