Fordelingen av kulturplanter over hele jorda

ESPERE klimaleksikon, norsk utgave
ENVIRONMENTAL SCIENCE PUBLISHED FOR EVERYBODY ROUND THE EARTH
ESPERE klimaleksikon
Mat & klima Innføring
Mat & klima Innføring - menuMenneskene forsto tidlig at klimaet har mye å si for deres levevilkår og for hvor ulike planter kan vokse på jordkloden. Man har funnet mer enn 2000 år gamle dokumenter som omhandler plantenes utbredelse.

Det er ikke bare de viltvoksende plantene som har sin naturlige utbredelse. Også de dyrkete kulturplantene krever bestemte temperatur-, lys- og fuktighetsforhold for å vokse.

Vekstfaktorer for de viktigste kulturplantene i verden

Faktor

Hvete

Ris

Mais og soyabønner

Poteter

Epler

Fiberplanter

Hoved-produsenter

Kina
 India

Europa

Russland

Asia

Kina og India

N. Amerika

S. Amerika

Asia

 

Kina

N. Amerika

Russland

Kina

Europa

Kina

India

N. Amerika

Vekstområder 

Kaldt til temperert

Temperert til varmt

Temperert til varmt

Kaldt til temperert

Kaldt til temperert

Temperert til varmt

Vekstsesong

Vinter og/eller vår

Hele året

Vår

Hele året

Sommer

Sommer

Vannbehov

Lavt

Svært høyt

Høyt

Middels til høyt

Middels

Lavt

Bruk

Mel

Brød

 

Mat

Mat og dyrefor

Mat

Mat

Klær og andre tekstiler

Potensielle følger av klimaendringer

Moderate: Vekst-områdene flytter seg mot polene

Moderate: Vekst-områdene beveger seg nordover

Moderate til høye: dårligere produktivitet på grunn av varmestress

Lave: endringer i vekstsesong og sorter

Lave: vekst-områdene flytter seg nordover

Moderate til høye: dårligere produktivitet på grunn av varmestress

I tabellen over kan du se hvilke forhold de forskjellige typene kulturplanter trenger for å vokse. Noen av dem har tilpasset seg slik at de kan vokse i områder med svært lav temperatur, mens andre bare kan vokse i varme områder. Du kan sammenligne tabellen med grafen under, som viser hvilke områder som har størst vekst av hvete, mais, ris og soyabønner, som er noen av de viktigste kulturplantene.

Noen andre kulturplanter er også tatt med for å vise hvor forskjellige vekstområdene er.

1. Verdensproduksjonen av de viktigste kulturplantene i forskjellige regioner.
Data kommer fra FAO.

Vi skal sammenligne den første tabellen med de to kartene som viser gjennomsnittlig temperatur og nedbør. Du kan for eksempel se at ris bare kan dyrkes i varme og tempererte områder og har et veldig stort vannbehov. På grafen kan du se at de viktigste områdene er India og Kina, og på kartene kan du se om disse landene oppfyller risplantens krav til temperatur og nedbør.

2. Årlig gjennomsnittlig nedbør i verden.
Figur: FAO

Et annet eksempel er hvete, som også er en av de viktigste kulturplantene på jorda, men har helt forskjellige krav til klimaet. Hvete har ikke behov for så mye vann som ris, og trenger ikke like høy temperatur. Se på kartene og figurene og finn ut hvor det dyrkes mest hvete.

3. Årlig gjennomsnittstemperatur.
Figur: FAO

Fordelingen av risavlingene

4. Risproduksjonen i verden (tonn/år)
Av Marta Moneo

Dette er et kart over risproduksjonen på jordkloden. Den mest omfattende risproduksjonen er i Kina og India. Ved å sammenligne dette kartet med kartene over middeltemperatur og
nedbør kan du se at det er områder med forholdsvis mye nedbør og temperert klima som skaper optimale forhold for risdyrking.

Distribusjon av hveteavlingene

5. Hveteproduksjonen i verden (tonn/år)
Av Marta Moneo

Hvete er tilpasset forskjellige forhold. Det vil si at den trives best med mye vann, lys og varme, men at den også klarer seg under vanskeligere forhold. Derfor er hvetedyrkingen spredt over hele verden. På kartet ser du at selv om det dyrkes mye hvete i Kina og India, er det også høy hveteproduksjon i Russland, hvor det er mye mindre nedbør og lavere temperaturer.

Om denne siden:
Forfatter:  Marta Moneo og Ana Iglesias- Universidad Politécnica de Madrid - España 
Vitenskapelig kvalitetssikring: Alex de Sherbinin - CIESIN, Columbia University - USA og Lily Parshall - Goddard Institute for space studies, Columbia University - USA
Pedagogisk utprøving: Emilio Sternfeld - Colegio Virgen de Mirasierra - España
Sist oppdatert: 12/05/2004

Last modified: Wednesday, 31 October 2018, 2:01 PM