Hva er tørke?

ESPERE klimaleksikon, norsk utgave
ENVIRONMENTAL SCIENCE PUBLISHED FOR EVERYBODY ROUND THE EARTH
ESPERE klimaleksikon
Mat & klima Innføring
Mat & klima Innføring - menuTørke er egentlig et vanlig klimafenomen, som inntreffer nesten årlig mange steder på jorda.

Det er viktig å skille mellom begrepene ”regnfattige områder” og ”tørkerammete områder”. Regnfattige områder har permanent lite regn (ørkener er svært regnfattige områder), mens tørke er et midlertidig fenomen (det kan til og med forekomme tørke i Amazonas, selv om dette absolutt ikke er et regnfattig område).

1. På det venstre bildet ser du et regnfattig område, mens det høyre bildet viser et fuktig område som lider av tørke.
Foto: Ana Iglesias

Det er vanskelig å finne en entydig definisjon på tørke, fordi ordet har forskjellige betydninger på forskjellige steder i verden. Det er mange forskjellige klimatyper rundt om i verden, og tørke betyr ikke det samme for alle klimatypene. I et svært regnfattig område må det gå veldig lang tid uten nedbør før det blir regnet som tørke, mens i tropiske regioner kan en periode på seks dager uten regn bli regnet som tørke.

Definisjonen på tørke varierer altså etter hvor på jorda vi befinner oss. Men i tillegg til hvor mye nedbør det vanligvis kommer i området, må man regne med hvor mye vann befolkningen har bruk for. Redusert nedbør i et tett befolket område, hvor menneskene i stor grad lever av jordbruk og trenger store mengder vann, vil få mye større konsekvenser enn i et ubefolket område der ingen bruker vannet.

Uansett hvordan man velger å definere tørke, er det klart at det ikke utelukkende er et fysisk fenomen. Det avhenger også av hvor mye vann samfunnet trenger. Menneskenes tilstedeværelse forverrer ofte konsekvensene av tørke. Tørke i våre dager har vist hvor sårbare alle samfunn er for dette fenomenet.

Som en følge av dette kan vi forstå hvorfor enkelte deler av verden er mer sårbare for tørke enn andre (avhengig av klima, jordbrukstype og hvordan vannet forvaltes).

Tørke i Middelhavsområdet

Tørke er et alvorlig problem i middelhavsområdet. Dette området har en av de høyeste befolkningsvekstratene i verden, og er flere ganger blitt utpekt i internasjonale konvensjoner og institusjoner som et spesielt viktig område i denne sammenhengen. Årsaken er den store sårbarheten for tørke og hvordan vannet forvaltes.

Selv om landene i middelhavsområdet er innbyrdes svært forskjellige, ville en felles løsning for dem alle være å forbedre bruken av vann i jordbruket, som er den viktigste økonomiske sektoren i disse landene. Mange løsninger undersøkes. Grunnvannskilder kan tas i bruk i tørkeperiodene, og vannreservoarer kan bygges. Økonomiske tiltak som er foreslått er å øke prisene på vann eller å opprette ”vannmarkeder”, slik at de som bruker store mengder vann kan forsøke å kutte ned på bruken, for å selge det til andre som har bruk for det.

Om denne siden:
Forfatter:  Marta Moneo og Ana Iglesias- Universidad Politécnica de Madrid - España
Vitenskapelig kvalitetssikring: Alex de Sherbinin - CIESIN, Columbia University – USA og Lily Parshall - Goddard Institute for space studies, Columbia University - USA
Pedagogisk utprøving: Emilio Sternfeld - Colegio Virgen de Mirasierra - España
Sist oppdatert: 12/05/2004

Last modified: Wednesday, 31 October 2018, 2:12 PM