Ulike typer tørke

ESPERE klimaleksikon, norsk utgave
ENVIRONMENTAL SCIENCE PUBLISHED FOR EVERYBODY ROUND THE EARTH
ESPERE klimaleksikon
Mat & klima Innføring
Mat & klima Innføring - menuVi kan skille mellom tre forskjellige typer tørke, avhengig av hvilke faktorer vi tar hensyn til:

· Meteorologisk tørke: (regnes ut fra nedbørsnivåer)
· Hydrologisk tørke: (regnes ut fra vannstand i reservoarer)
· Landbrukstørke: (regnes ut fra tilgjengelig vann til avlingene) 

Meteorologisk tørke

Meteorologisk tørke defineres vanligvis ved å sammenligne nedbøren på et bestemt sted og tidspunkt, med den gjennomsnittlige nedbørsmengden over lang tid på samme sted. Denne definisjonen er altså spesifikk i hver region. Meteorologisk tørke fører til at jordsmonnet tørker ut, og har nesten alltid en negativ effekt på avlingsutbyttet.

Denne måten å definere tørke på tar bare hensyn til redusert nedbørsmengde (en objektiv faktor), og ser bort ifra følgene av reduksjonen på vannreservoarer, menneskelige behov og jordbruk.

1. Gjennomsnittlig nedbørsmengde i Spania fra 1980 til 1996.
Grafen kommer fra ”Libro Blanco del Agua” Spain.
På grafen kan du se hvilke år det var minst nedbør i Spania. I første halvdel av 90-tallet led landet under en av de verste tørkeperiodene på mange år, med aller minst nedbør i 1995.

Over de siste tre tiårene har det vært mindre vårregn i mange land i middelhavsområdet, og dette har skapt alvorlige problemer forbundet med tørke. Hovedsakelig er disse problemene knyttet til befolkningsvekst og større behov for vann.

I løpet av perioden 1951-2001 har nedbørsmengden blitt mindre i mesteparten av Spania, spesielt i innlandet og i sør. Tørke berørte flere mennesker enn noen annen naturkatastrofe i løpet av den samme perioden. Over 6 millioner mennesker ble berørt av den alvorlige tørken, som var aller verst i 1995.

Hydrologisk tørke

Hydrologisk tørke er forbundet med virkningen av redusert nedbør på vannstanden i elver og reservoarer. Hydrologisk tørke ser man vanligvis en stund etter meteorologisk tørke. Først blir nedbørsmengden mindre, deretter synker vannstanden i elver og innsjøer.

Denne typen tørke påvirker anvendelser av vann som er avhengig av vannstanden i elver, reservoarer og innsjøer,  f eks vannkraft, rekreasjonsaktiviteter, økosystemer, industri, urbane områder, irrigasjon osv.

2. Vanstanden i reservoarer.
Fra CEDEX.
På dette bildet kan du se hvordan tørken som rammet Spania i løpet av den første halvdelen av 90-tallet påvirket vannstanden i reservoarene i landet. I 1995 var vannbeholdningen i reservoarene på bare omkring 10% av den totale kapasiteten.

Landbrukstørke

Landbrukstørke forekommer når det ikke er nok vann til at en bestemt sort kulturplanter kan vokse på et bestemt tidspunkt. Denne tørken avhenger ikke bare av nedbørsmengden, men også av hvordan vannet brukes. Hvis vannet ikke brukes på riktig måte til f.eks. irrigasjon (kunstig vanning) i en periode med lite nedbør, blir problemet større enn det som er nødvendig.

Landbrukstørke inntreffer ofte etter meteorologisk tørke (når det regner mindre), men før hydrologisk tørke (når vannstanden i elver, innsjøer og reservoarer synker).

Det er viktig å nevne at virkningen av tørke er forskjellig for irrigert og ikke-irrigert jordbruk. I den førstnevnte er konsekvensene som regel mindre, fordi det irrigerte jordbruket baserer seg på lagret vann (reservoarer), slik at avlingene får vannet de trenger, på tross av mindre nedbør. I ikke-irrigert jordbruk er plantene direkte avhengige av at vannet faller som nedbør. Plantene får dermed ikke det vannet de trenger hvis nedbørsmengden reduseres for mye.

3. Nedbør og landbruksproduksjon.
Grafen kommer fra: ”Libro blanco del Agua” Spain.
Denne grafen viser den totale nedbørmengden og landbruksproduksjonen fra år til år fra 1980 til 1996 (irrigert og ikke-irrigert landbruk). Du kan se på grafen hvor lav landbruksproduksjonen var i tørkeåret 1995.

Om denne siden:
Forfatter:  Marta Moneo og Ana Iglesias- Universidad Politécnica de Madrid - España
Vitenskapelig kvalitetssikring: Alex de Sherbinin - CIESIN, Columbia University – USA og Lily Parshall - Goddard Institute for space studies, Columbia University - USA
Pedagogisk utprøving: Emilio Sternfeld - Colegio Virgen de Mirasierra - España
Sist oppdatert: 12/05/2004

Last modified: Wednesday, 31 October 2018, 2:12 PM