Tørke og ild

ESPERE klimaleksikon, norsk utgave
ENVIRONMENTAL SCIENCE PUBLISHED FOR EVERYBODY ROUND THE EARTH
ESPERE klimaleksikon
Mat & klima Innføring
Mat & klima Innføring - menuMange forskere tror at skogbranner vil bli et større problem som følge av klimaendringene. Forandringene i nedbørsmønstere og temperatur vil forårsake flere og større skogbranner.

I løpet av 90-tallet har flere store branner inntruffet i de fuktige, tropiske områdene i Brasil (Amazonas), Mexico og Indonesia. Brannene var spesielt alvorlige under El Niño-episodene, forbundet med kraftig tørke i store deler av disse områdene. Hva er de viktigste faktorene som forårsaker skogbrann?

· Tilgang på brennbart materiale
· Lave fuktighetsnivåer
· Vind

1. Skogbrann i Portugal 2003.
EUROPA-PRESS.

Klimaforandringer vil føre til flere ekstreme værforhold, og forskjellen mellom de tørre og fuktige årstidene vil bli mye større. I de fuktige årstidene vil sannsynligvis vegetasjonen vokse mer, fordi plantene har god tilgang på vann. Den økte produktiviteten vil også bety mer potensielt brennbart materiale. De tørre årstidene vil føre til en høyere fordampningshastighet, som vil tørke ut mye av det brennbare materialet i skogen (planter, trær og annet organisk materiale). Flere planter og trær vil sannsynligvis også visne og dø. Alt dette betyr at det vil dannes en stor mengde ekstremt brennbart materiale i skogen.

Enkelte steder på jorda – bl a i middelhavsområdet – er allerede disse forholdene til stede. Vinterene er kalde og regnfulle, mens somrene er veldig varme og tørre.

Som du kan se på kartene nedenfor er det akkurat det som skjedde i Europa i løpet av sommeren 2003. Nedbørsmengden var så lav som 50% av det normale nivået, og temperaturene var høyere enn vanlig. Det tørre, brennbare materialet i skogen, gjorde forholdene perfekte for skogbrann, og i løpet av to måneder brant et enormt område i Portugal (omkring 325000 hektar, større enn Luxemburg) og Spania uten at man klarte å stoppe det.

2. Endringer i temperatur og nedbør i løpet av sommeren 2003.
Kilde: NOAA.

Klimaendringer kan være en viktig faktor i økningen av antallet skogbranner, men det er ikke den viktigste. Hele 95% av skogbrannene i middelhavsområdet skyldes menneskelig aktivitet, noen av dem med hensikt og andre ikke. Men når alle disse faktorene virker sammen, er brannene svært vanskelige å slukke, og de gjør stor skade på det biologiske mangfoldet i områdene de rammer.

Brann er en naturlig del av den periodiske vekstsyklusen i skogen, men IPCC har listet opp en rekke steder hvor økningen av antall branner er større enn det som kan forklares med naturlige sykluser.

Hyppigheten av skogbranner ventes å øke med klimaendringer som er forårsaket av menneskelig aktivitet. Dette gjelder spesielt i de områdene hvor nedbørsmengden minker eller forblir som den er. Mye tyder også på en økt risiko, hyppighet og styrke for skogbrannene i Europa.

De mest direkte konsekvensene av denne forandringen i brannmønstrene vil bli endringer i strukturen og sammensetningen til skogene, hvordan jorda brukes, og størrelsen på utslippene til atmosfæren (som allerede er behandlet i emnet "Nedre Atmosfære").

fire in spain

3. a) Brann i Sør-Spania, 28.08.2003.
Kilde: MODIS satelittbilde.

fire in portugal

b) Brann i Sør-Portugal, 13.09.2003.
Kilde MODIS satelittbilde

Relaterte sider:

For å lære mer om branner og klima:
Lavere atmosfære – Innføring – Drivhus, lys og biosfære – Brann

Om denne siden:
Forfatter:  Marta Moneo og Ana Iglesias- Universidad Politécnica de Madrid - España
Vitenskapelig kvalitetssikring: Alex de Sherbinin - CIESIN, Columbia University – USA
og Lily Parshall - Goddard Institute for space studies, Columbia University - USA
Pedagogisk utprøving: Emilio Sternfeld - Colegio Virgen de Mirasierra - España
Sist oppdatert: 12/05/2004

Last modified: Wednesday, 31 October 2018, 2:13 PM