Magas és alacsony nyomású képzõdmények

Éghajlati Enciklopédia ESPERE.
ENVIRONMENTAL SCIENCE PUBLISHED FOR EVERYBODY ROUND THE EARTH
Éghajlati Enciklopédia ESPERE - menu
Idõjárás. Alap.
Idõjárás: Alap - menuA levegõ mindig a magas nyomású területek felõl áramlik az alacsony nyomású felé, míg be nem áll az egyensúlyi helyzet. Azonban ez az áramlás nem egyenes vonalban történik, mert a Föld forgása miatt fellép egy eltérítõ erõ (amit Coriolis erõnek hívnak). Ehelyett a szél spirál alakban áramlik: az alacsony nyomású rendszerekben befelé és felfelé, míg a magas nyomású rendszerekben lefelé és kifelé fúj.

1. A vihar szeme, Elena hurrikán
© Dreamtime, NASA's Multimedia Partner

Alacsony nyomású rendszerek – Ciklonok

A felfelé áramló levegõ területeit alacsony nyomásnak, alacsony nyomású rendszereknek, depresszióknak vagy ciklonoknak neveznek. Ezeken a területeken gyakori a borult, szeles idõ, az esõs idõszak, valamint télen a hó és a változékony idõjárás.

Alacsony nyomású rendszer ott alakul ki, ahol a viszonylag meleg és nedves levegõ a Föld felszínérõl felemelkedik. Ez olyan zárt izobár (azonos nyomást összekötõ vonal) rendszer, mely környezetéhez képest alacsony nyomású területet ölel körül.

Az alacsony nyomású területek középpontjában a levegõ instabil. A meleg, nedves levegõ felfelé spirálisan mozog, közben lehûl, felhõ képzõdik, amibõl hó vagy esõ hullhat.

Az alacsony nyomású rendszerekben a levegõ spirális alakban a Föld felszínén befelé mozog. Ha a nyomás nagyon alacsony, a szél erõssége elérheti a viharosat, vagy a hurrikán erõsséget. Ez az, amiért a ciklon kifejezést szabadabban használják viharokra és légköri zavarokra, fõleg erõs trópusi hurrikánokra és tájfunokra.

2. A ciklonban a szél az északi féltekén az óramutató járásával ellentétesen mozog az alacsony nyomás körül (felsõ ábra). A déli féltekén a szélirány fordított (alsó ábra).
ábra: volvooceanadventure ©

Trópusi és mérsékelt övi ciklonok

Két fajtája van a ciklonoknak, melyek nemcsak a szerkezetükben, hanem a kialakulásukban is különböznek.

Trópusi ciklonok

3. A Graham nevû trópusi ciklon a Csendes-óceán fölött
forrás: www.gowilmington.com

4. A NOAA mûhold felvétele hatalmas 03A Trópusi Ciklonról, mely az Arab-tenger északkeleti részét érintve India északnyugati partja felé halad.
forrás: weather.ou.edu

Trópusi ciklonok az óceán felett meleg és nedves trópusi légtömegekben, a 21-25 északi és déli szélességi fok között keletkeznek. Sokkal kisebbek, mint a mérséklet övi ciklonok, az átmérõjük körülbelül 100-1500 km. Mivel a középpontjukban a légnyomás sokkal alacsonyabb, és átmérõjük is sokkal kisebb, ezért a trópusi ciklonokban az egységnyi hosszúságra jutó nyomáscsökkenés (nyomási gradiens) általában sokkal nagyobb, mint a mérsékelt övi ciklonokban. Ezért nagyon erõs szelet okoznak: a hurrikánokban és a tájfunokban a sebességük több mint 33 m/s (120 km/h), a rekord 104 m/s (375 km/h), amit az Allan hurrikánnál 1980-ban mérték.

A trópusi ciklonok energiájukat az óceán vizének párolgásakor keletkezõ latens (rejtett, a fázisátalakulásból származó) hõbõl nyerik, ennek következtében fokozatosan veszítenek energiájukból, amikor szárazföld fölött mozognak, és lassan szétoszlanak.

Mérséklet övi ciklonok

5. A front kifejlõdése egy alacsony nyomású rendszer körül.
Forrás: volvooceanadventure ©

6. A mérsékelt övi ciklonok fejlõdése az Egyenlítõtõl északra (felül) és délre (alul). A második képen látható, hogy az Északi félgömbön a hidegfront északról délre, míg a Déli félgömbön délrõl észak felé halad. A melegfront mozgása ezzel ellentétes. A mérsékelt övi ciklonok a keleti és a nyugati szelek határánál kezdenek kialakulni, ahogyan az 1. ábra mutatja.
Forrás: volvooceanadventure ©

A mérsékelt övi ciklonokat a légkörben uralkodó nagy hõmérsékleti különbségek befolyásolják, alakítják. Akkor keletkeznek, amikor különbözõ hõmérsékletû légtömegek találkoznak. A levegõ nem jól keveredik, és a melegebb légtömeg felfelé mozog, így front (lásd a 3. fejezetet is) képzõdik.

A mérsékelt övi ciklonok sokkal nagyobbak, mint a trópusiak, az átmérõjük 1000-4000 km, és a szél sebessége is kisebb, mint a trópusi ciklonokban: a legnagyobb sebesség 30 m/s (110 km/h) körüli.

Magas nyomású rendszerek - anticiklonok

Azon területeket, ahol a levegõ lefelé mozog magas nyomású területeknek, vagy anticiklonoknak nevezzük. Általában változatlan, jó vagy kedvezõ idõjárás jellemzi õket.

A magas nyomású rendszerek, az alacsony nyomásúakhoz viszonyítva, nagyobb területet fednek be, lassabban mozognak és hosszabb élettartamúak.

Anticiklonok nagy kiterjedésû, leszálló légtömegekbõl keletkeznek. Amikor a levegõ lefelé száll, és magas légköri nyomás uralkodik, a leszálló levegõ felmelegszik és a relatív páratartalma csökken, így a vízcseppek hamarosan elpárolognak a levegõben.

7. Az anticiklonban a szél az északi féltekén az óramutató járásával megegyezõen mozog, a magas nyomás körül. A déli féltekén ez a szélirány fordított (nézd a 2., ábrát is).
forrás: www.geologia.com

A meleg, leszálló levegõ stabillá teszi a légkört, így a Föld felszínén lévõ meleg levegõ nem tud magasabbra emelkedni, mielõtt megállna. Ez megakadályozza a magas felhõk képzõdését. Ebbõl kifolyólag az anticiklonok általában meleg, száraz és derült idõt okoznak, különösen nyáron (télen hideg idõt okoznak), amely általában több napig vagy akár több hétig is tart.

Az anticiklonok sokkal nagyobbak, mint a ciklonok, és lezárhatják a ciklonok útvonalát, így más irányba terelhetik õket: vagy lassítják a rossz idõt, vagy a magas nyomású rendszerek megkerülésére kényszerítik. Az az anticiklon, mely hosszú idõszakon keresztül fennáll, mint blokkoló anticiklon ismert, mely a nyári hónapokban hosszan tartó kánikulát és szárazságot, valamint télen rendkívüli hideget okoz.

8. Anticiklon Franciaország felett Felhõtlen, tiszta idõ.
Forrás: Passion Meteo NOAA mûhold felvétele

Kiegészítõ irodalom található:

www.bom.gov.au
www.scalloway.org.uk
www.geocities.com
www.wxresearch.org
www.volvooceanadventure.org
www.ace.mmu.ac.uk
www.docm.mmu.ac.uk
www.ecn.ac.uk

Szerkesztette: Schlanger Vera - Országos Meteorológiai Szolgálatlast
Utolsó javítás: 2003-12-17

Last modified: Wednesday, 5 December 2018, 11:48 AM