Frontok

Éghajlati Enciklopédia ESPERE.
ENVIRONMENTAL SCIENCE PUBLISHED FOR EVERYBODY ROUND THE EARTH
Éghajlati Enciklopédia ESPERE - menu
Idõjárás. Alap.
Idõjárás: Alap - menuAz idõjárási frontot úgy definiálhatjuk, mint egy határt két eltérõ sûrûségû, hõmérsékletû légtömeg között. Ezen légtömegek nem keverednek azonnal egymással a különbözõ sûrûség miatt, ehelyett a könnyebb, melegebb levegõ felemelkedik a hidegebb és sûrûbb fölé. A front az átmenet a kettõ között.

Az idõjárási frontok általában nyugatról kelet felé haladnak, de a földrajzi jellemzõk, mint a hegyek, nagy kiterjedésû vízfelületek módosíthatják vonulásukat, különösen a légkör alsóbb rétegeiben.

A frontokat mindig jelzik a felhõk, ezek fajtái a legkülönfélébbek lehetnek, és nagyon gyakran csapadéktevékenységgel is találkozhatunk. Amikor egy idõjárási front áthalad egy terület fölött, jellegzetes változás következik be a szél sebességében, irányában, a légnyomásban és a levegõ nedvességtartalmában. Négy fronttípust különböztetünk meg: hidegfront, melegfront, okklúziós front és stacionárius front. A fronttípusokat a légtömeg mozgásának iránya, és a légtömeg karakterisztikái különböztetik meg.

front over the Findon coast

1. Findon partvidék feletti front
forrás: http://www.abdn.ac.uk/physics/meteo/metoh12_files/frame.htm

Hidegfrontok

Hidegfrontról beszélünk, amikor a hideg légtömeg a meleg levegõ felé mozog. Hidegfront után a meleg levegõt hideg levegõ követi. Mivel a hideg levegõ sûrûbb, maga elõtt tolja a meleg levegõt, és emelkedésre kényszeríti

Az emelkedõ meleg légtömeg hidegebbé válik, ennek következtében elkezdõdik a felhõzet kialakulása. A hidegfrontokhoz tartozó csapadéktevékenység általában elég intenzív, bár kevésbé kiterjedt (50-70 km), és kevésbé hosszú idejû. Ennek az oka az, hogy a meleg levegõ felemelkedése elég intenzív a hideg levegõ beáramlása miatt, ennek következtében tornyos felhõk, csapadék, villámlás, jégesõ és tornádó is elõfordulhat.A hidegfront mögötti levegõ észrevehetõen hidegebb és szárazabb, mint a front elõtt lévõ. Amikor a hidegfront átvonul, a hõmérséklet több, mint 15 fokkal is visszaeshet az elsõ óra leforgása alatt

cold front

2. hidegfront. A kék nyíl a hideg, a piros a meleg levegõ mozgását mutatja. D város felett cirrus felhõk láthatók, C városban nimbostratus felhõbõl esõ esik, B városban zivatarfelhõbõl (cumulonimbus) zivatar hull. A város környékén nedves levegõ az uralkodó.
forrás: http://www.ckkc.co.uk/html/stories/metrolgy.html

cold front symbol

3. Jelképesen a hidegfrontot a vastag kék vonal jelzi, háromszögekkel, amik a meleg levegõ irányába, illetve a front mozgásának az irányába mutatnak. (Az ábrán a hõmérséklet Fahrenheit egységekben van megadva.)
Forrás: Illinoisi Egyetem http://ww2010.atmos.uiuc.edu/(Gh)/home.rxml

Melegfrontok

Melegfront akkor alakul ki, amikor a meleg légtömeg eléri a hideget. A melegebb levegõ a hideg mentén a magasba emelkedik. A melegfront általában kevésbé heves jelenségekkel kísért és lassabban mozog, mint a hidegfront. A melegfront esetében a csapadék kevésbé intenzív, azonban sokkal kiterjedtebb (300-400 km), mint a hidegfront esetében.

A levegõ a melegfront mögött melegebb és nedvesebb, mint a front elõtt. A melegfront egyenletes csendes esõt vagy havazást hoz, ami néhány órától néhány napig eltarthat. Amikor a melegfront átvonul, a levegõ észrevehetõen melegebbé és nedvesebbé válik, mint elõtte.

warm front

4. melegfront. Az ábrán a piros nyíl a meleg levegõ mozgási irányát mutatja. A felhõtípusok növekvõ magasság szerint a nimbostratus, altostratus és a cirrus.
forrás: http://www.ckkc.co.uk/html/stories/metrolgy.html

A melegfront elsõ jelei a cirrus (pehelyfelhõ) felhõk, amit cirrostratus (fátyolfelhõ), altostratus (lepelfelhõ), cumulonimbus (zivatarfelhõ) és stratocumulus (gomolyos rétegfelhõ) felhõk követnek. A cirrus felhõk távolsága a frontvonalat 1000 km-rel is megelõzheti. A fent említett felhõk fõleg horizontális (vízszintes) kiterjedésûek, a front felszínnel bezárt alacsony szögértéknek köszönhetõen, ellentétben a hidegfronttal, ahol a felhõk fõleg függõleges kiterjedésûek.

radar image of warm front clouds

5. Radarkép a melegfront felhõzetérõl. A vízszintes tengelyen az idõ van órákban, a függõleges tengelyen pedig a radar visszavert jele.
forrás: http://www.abdn.ac.uk/physics/meteo/metoh12_files/frame.htm

symbol of a warm front

6. Jelképesen a melegfrontot vastag piros vonal jelöli félkör alakú pontokkal, amik a hideg levegõ és a mozgás irányába mutatnak. (Az ábrán a hõmérséklet Fahrenheit egységekben van megadva.)
forrás: Illinoisi Egyetem http://ww2010.atmos.uiuc.edu/(Gh)/home.rxml

Okklúziós front

Okklúziós frontról akkor beszélünk, amikor a hidegfront utoléri a melegfrontot, és a hideg, meleg és hûvös levegõ találkozik. Az okklúziós frontnak két fõ típusa van: hideg és meleg okklúziós front.

Hideg okklúziós front esetében a hidegfront (melynek hideg légtömege hidegebb, mint a melegfront hideg levegõje) utoléri a melegfrontot. A hidegfront a magasba emeli a melegfrontot és a melegfronthoz tartozó meleg levegõt egyaránt. Az idõjárás kezdetben hasonló ahhoz, mint melegfront esetében, de végül egy hidegfronthoz hasonlít, intenzív csapadéktevékenységgel. A talaj mentén a front átvonulása megelõzi a magasabb légrétegekben a front áthaladását. Felhõzete kevert, nem hasonlít más frontokhoz.

occluded front

7. okklúziós front
A három különbözõ hõmérsékletû légtömeg a nagyon hideg, a hideg és a meleg levegõ.
forrás: Michigani Egyetem
http://www.geo.lsa.umich.edu/~stixrude/GS201/Lectures/Weather/lecture.html

occluded front formationoccluded front formation

8. Okklúziós frontok kialakulása. Bal oldalon a hideg, száraz levegõ mozog a nedves, meleg levegõ irányába, ami a hûvös levegõ felé halad. Jobb oldalon a hidegebb és szárazabb légtömeg a hidegfrontnál a meleg, nedves légtömeg irányába, az okklúziós frontnál a mozdulatlan hûvös levegõ irányába mozog. A meleg és nedves levegõt a hûvös levegõtõl egy melegfront választja el.
Forrás: Illinoisi Egyetem
http://ww2010.atmos.uiuc.edu/(Gh)/home.rxml

Meleg okklúzió esetében is a hidegfront éri utol a melegfrontot, csak azzal a különbséggel, hogy a melegfront hideg szektorának levegõje hidegebb, mint a hidegfront hideg légtömege. A hideg okklúzióhoz képest az elsõ különbség a magas szintû front helye. A hidegfront megelõzi a magasban az okklúziós frontot. Ebben az esetben az idõjárás hasonló, mint a melegfront esetében. A talaj menti front a magasabb légrétegekben lévõ fronthoz képest akár 300 km-el is lemaradhat.
A stacionárius frontról akkor beszélünk, amikor a meleg/hidegfront sem a hideg, sem a meleg levegõjû terület felé nem mozdul el. Úgy viselkedik, mint a melegfront, csak sokkal nyugalmasabb.

Kiegészítõ irodalom található:

http://www.ckkc.co.uk/html/stories/metrolgy.html
http://www.cira.colostate.edu/RAMM/picoday/discussion.html
http://www.abdn.ac.uk/physics/meteo/
http://ww2010.atmos.uiuc.edu/(Gh)/indexlist.rxml

Errõl az oldalról:
szerkesztette: Schlanger Vera – Országos Meteorológiai Szolgálat
tudományos lektor: Wantuchné Dr. Dobi Ildikó / Kalmár Györgyné - Országos Meteorológiai Szolgálat, Budapest
utolsó javítás 2003-10-17

Last modified: Wednesday, 5 December 2018, 11:50 AM