GAIA – den greske jordgudinnen

ESPERE klimaleksikon, norsk utgave
ENVIRONMENTAL SCIENCE PUBLISHED FOR EVERYBODY ROUND THE EARTH
ESPERE klimaleksikon
Havet fordypning
Havet Fordypning - menu

RETUR Havet fordypning

Kapittel 3: Gasser fra planteplankton
Gassutveksling mellom lufta og havet
GAIA – den greske jordgudinnen
Oppgavesett 3.1
Oppgavesett 3.2
Oppgavesett 3.3På 1960-tallet fremsatte forskeren Jim Lovelock en idé om at alt levende materie på jorda hadde en form for samhandling, slik at jorda skulle forbli et sted der liv er mulig. Sammen med sin kollega Lynn Margulis foreslo han at jorda har en evne til å reagere på forandringer ved å korrigere endringene, slik at livsbetingelsene på jorda ble opprettholdt. Lovelock kalte dette kontrollsystemet for Gaia etter gresk mytologi der planeten jorda var gudinnen GAIA. Idéen er svært omstridt blant naturvitenskapelige forskere. 

Finnes det bevis for dette kontrollsystemet, som omfatter hele jorda?

CLAW-hypotesen

R. Charlson, J. Lovelock, M. Andreas og S. Warren (1987). Oceanic phytoplankton, atmospheric sulphur, cloud albedo and climate. Nature, 326, 655-661 (Planteplankton i havet, svovel i atmosfæren, skyenes albedo og klimaet)

I 1987 fremsatte Robert Charlson og hans kolleger en hypotese om at planteplankton ikke bare påvirker klimaet ved å produsere dimetylsulfid (DMS), men faktisk spiller en rolle i å regulere klimaet på jorda. CLAW-hypotesen (oppkalt etter forfatterne av artikkelen) sier at dersom jordas temperatur forandrer seg (for eksempel på grunn av global oppvarming), vil planteplankton svare med å redusere denne endringen. Forfatternes idé var at hvis temperaturen øker, vil det bli mer planteplankton og dermed produseres mer DMS. Denne økningen i DMS-konsentrasjoner vil føre til en økning av mengden sulfatpartikler i atmosfæren, og disse partiklene vil forårsake både en direkte og en indirekte avkjøling av jorda og redusere temperaturstigningen.  

CLAW-hypotesen er et eksempel på en negativ tilbakekobling, der noen mekanismer motvirker en endring for å opprettholde status quo. Positiv tilbakekobling finner sted dersom endringen forsterkes av påfølgende prosesser.

1. En forenklet figur som viser CLAW-hypotesen, et eksempel på en negativ tilbakekobling. DMS er en forkortelse for dimetylsulfid og CCN for skykondensasjonskjerner (cloud condensation nuclei). Forfatter: Lucinda Spokes.

Har vi bevis som bekrefter CLAW-hypotesen?

Alle vitenskapelige undersøkelser til nå viser at sulfatpartikler har en viktig påvirkning på klimaet, og modeller antyder at de faktisk fører til en avkjøling. Iskjerner (sylinderformete staver som hentes fra forskjellige lag i isbreer o l), kan gi oss mye informasjon om jordas fortid. De viser at konsentrasjonen av sulfatpartikler i atmosfæren har forandret seg i takt med klimasykluser i istidsperioder (glasiale perioder) og mellomistidsperioder (interglasiale perioder). Nyere forskning har også vist at det er en forbindelse mellom DMS-utslipp og antallet skykondensasjonskjerner i atmosfæren, og at økt temperatur i overflatevannet i havet fører til økte DMS-konsentrasjoner i lufta.

Vi har altså bevis på at noen av leddene i CLAW-hypotesen stemmer, men vi vet fortsatt ikke om systemet faktisk fungerer som en negativ tilbakekobling. Dette gjør det svært vanskelig å bruke prosessen i klimamodeller og vi er fortsatt usikre på nøyaktig hvor viktig DMS er for avkjølingen av planeten.

Om denne siden:
Forfatter: Dr. Lucinda Spokes - Environmental Sciences, University of East Anglia, Norwich - U.K.
Vitenskapelig kvalitetssikring: Dr. Sue Turner - Environmental Sciences, University of East Anglia, Norwich - U.K.
Sist oppdatert: 2003-10-02
Oversatt og bearbeidet av Nicolai Steineger og Erik Steineger
last updated: 2003-10-02

Last modified: Wednesday, 31 October 2018, 12:41 PM