Plutselige flommer

ESPERE klimaleksikon, norsk utgave
ENVIRONMENTAL SCIENCE PUBLISHED FOR EVERYBODY ROUND THE EARTH
ESPERE klimaleksikon
Været fordypning
Været Fordypning - menuPlutselige flommer (bråflommer)

Flom er blant de vanligste og mest kostbare naturkatastrofene regnet i økonomiske tap og menneskelige lidelser. Så mye som 90% av skadene som knytter seg til alle naturkatastrofer (bortsett fra tørke) forårsakes av flom.

De fleste samfunnene på jorda er vil kunne bli utsatt for en eller annen form for flom.

1. Flom dreper nesten dobbelt så mange mennesker i USA årlig som tornadoer og orkaner til sammen.
Kilde: http://www.erh.noaa.gov/er/cae/svrwx/flood.htm

I løpet av tiårsperioden fra 1988 til 1997 kostet flom i USA gjennomsnittlig 3,7 milliarder dollar årlig. Fra 1940 til 1999 var det gjennomsnittlige tapet av menneskeliv 110 per år, de fleste som et resultat av plutselige flommer.

Den 14. juni 1990 falt det 101,6 mm regn på mindre enn to timer i Shadyside, Ohio. Dette førte til at det dannet seg en ni meter høy vegg av vann. 26 mennesker døde og det oppsto skader for mellom 6 og 8 millioner dollar.

Plutselige flommer inntreffer innen seks timer etter sterk nedbør eller brist i demninger og elvediker. De kan også inntreffe når store mengder vann plutselig bryter gjennom is eller jord som har holdt vannet tilbake. Plutselige flommer kommer ofte overraskende og uten at man har fått tid til å forberede seg. Hvis man lever i områder som er utsatt for plutselige flommer, er det lurt å planlegge hvordan man skal beskytte familien og eiendommene sine på forhånd. Det beste man kan gjøre når man ser tegn på plutselig flom er å komme seg høyere opp i terrenget så fort som mulig.

2. Kilde: http://www.dd.org/~tale/minden-flood/page3/

Intens regn under tordenvær kan danne små elver som flyter med stor hastighet. Disse kan ha nok kraft til å vaske bort deler av bruleggingen i gatene og deler av hus. Denne typen bråflommer er spesielt vanlig i byer, fordi det er så store arealer med asfalt og betong som gjør at regnet ikke absorberes i jorda. Vannavrenningen i byer kan bli opptil seks ganger så stor som i naturlig terreng, der vannet tas opp i jorda. I perioder med bråflom kan bygatene bli til elver med sterk strøm, og kjellere blir til dødsfeller når de fylles med vann.

3. VENEZUELA – gjørmeflom og massiv erosjon på nordkysten (desember 1999).
Kilde: http://earth.esa.int/applications/dm/GSP/venezuel.htm

4. Uventet styrtregn i nordlige Venezuela fra 12 til 16 desember 1999 førte til skred og flom.
Disse uventede regnskyllene forårsaket alvorlig skade på miljøet. Regnet fortsatte i januar og februar og førte med seg flere skred og flommer..

Flere faktorer bidrar til at flommer inntreffer. De to viktigste er regnets intensitet og varighet. Topgrafi, jordsmonn og hva slags materialet bakken er dekket med spiller også viktige roller. De fleste tilfeller av plutselige flommer forårsakes av tordenvær som beveger seg sakte, tordenvær som beveger seg over det samme området flere ganger eller kraftige regnvær fra orkaner og tropiske stormer. Vanlig flom kan stige tregt eller raskt, men utvikler seg vanligvis over en periode på timer eller dager.

Plutselige flommer kan dra med seg kampesteiner og trær, ødelegge bygninger og broer, og grave ut nye kanaler. Når vannet stiger raskt, kan det nå over 10 meter. I tillegg kan regnskyllene som forårsaker plutselige flommer også utløse katastrofale gjørmeskred.

Plutselige flommer er svært farlige. Bare 15 cm vann kan lett velte et menneske hvis strømmen er sterk nok. Biler blir flyter hvis vannstanden er mer enn 61cm.
Forfatter: Sándor Szalai - Hungarian Meteorological Service
Vitenskapelig kvalitetssikring: Dr. Ildikó Dobi Wantuch / Dr. Elena Kalmár - Hungarian Meteorological Service, Budapest
Oversatt og bearbeidet av Nicolai Steineger og Erik Steineger
Sist oppdatert: 2004-02-23
Mer informasjon:
http://weathereye.kgan.com/cadet/flood/about.html
http://www.nws.noaa.gov/om/brochures/ffbro.htm
http://www.fema.gov/hazards/floods/flood.shtm

Zuletzt geändert: Mittwoch, 12. Dezember 2018, 14:43