Tordenvær

ESPERE klimaleksikon, norsk utgave
ENVIRONMENTAL SCIENCE PUBLISHED FOR EVERYBODY ROUND THE EARTH
ESPERE klimaleksikon
Været fordypning
Været Fordypning - menuForskjellige typer tordenværEncellet tordenvær

En tordenbyge kan bestå av bare en vanlig celle som går gjennom sin livssyklus og oppløses uten å danne en ny celle. Ekte encellete tordenbyger er imidlertid ganske sjeldne, fordi selv de svakeste stormene vanligvis oppstår som et flercellet oppvindsfenomen. I noen tilfeller vil encellete tordenbyger fører med seg kortvarige og voldsomme fenomener som hagl, kraftig regn og noen ganger svake tornadoer. Det er vanskelig å spå dette på forhånd.

1. Kilde: http://ww2010.atmos.uiuc.edu/(Gh)/guides/mtr/svr/type/sngl/ovr.rxm

Flercellete tordenvær

Tordenvær dannes ofte som klynger av tordenskyer. Generelt er disse uværene mye kraftigere enn de encellete tordenbygene, men betydelig mindre enn supercelleuvær.

Slike klyngestormer kan, i motsetning til encellete tordenbyger, vare i mange timer og produsere store hagl, sterk vind, plutselig flom og frittstående tornadoer.

2. kilde: www.srh.weather.gov

Multicellelinjer (bygelinjer)

Noen ganger danner tordenværet en linje som kan strekke seg hundrevis av kilometer. Disse bygelinjene kan bestå i mange timer og produsere skadelig vind og hagl. En bygelinje er en linje med tordenvær som har en felles løftemekanisme. Lufta som er avkjølt av regnet på undersiden av bygelinja fungerer som en liten kaldfront, ved at den hele tiden løfter opp og forsyner uværet med varm, fuktig luft.

Typiske bygelinjer utvikler seg foran og parallelt med en kaldfront. Uværet utvikler seg først der det er den beste kombinasjonen av fuktighet, ustabilitet og løft. Stormene fortsetter å utvikle seg og nye celler oppstår (vanligvis mot sør og øst).

Bygelinja opprettholder seg selv ved å produsere sitt eget løft på grunn av sine utstrømmende grenser. Så lenge det er høy fuktighet og ustabilitet foran bygelinja, vil den fortsette å spre seg. Ved fronten av bygelinja henger det ofte et sirkelbuet skydekke lavt over bakken. Det kalles en hyllesky. Stormfulle vinder sprer seg horisontalt langs bakken bak en hyllesky.

3. Illustrasjon av en bygelinje (øverst) og bilde (nederst).
kilde: www.srh.weather.gov

Kraftige fallvinder er den største trusselen, selv om hagl på størrelse med golfballer også kan forekomme. Plutselig flom kan forekomme når bygelinja minsker farten eller stanser helt, med tordenvær som beveger seg parallelt med linja frem og tilbake over den samme området.

Supercelleuvær

Supercelle-tordenvær kan vare i mange timer. De er opphav til nesten alle betydelige tornadoer i USA, og står for de fleste haglskurer med hagl som er større en golfballer. Superceller er også kjent for å produsere ekstreme vindforhold og bråflommer.

4. kilde: www.srh.weather.gov
De karakteriseres ved en roterende oppvind som stammer fra en voksende storm, som forekommer når vindene endrer retning og øker i styrke med høyden.

De mest ideelle forholdene for superceller er når vindene forandrer retning eller snur med klokka når den beveger seg oppover. I en situasjon der vinden skifter retning, kan vindretningen være fra sør ved bakken og fra vest på 15,000 fot. Stormens rotasjon er ofte synlig fra undersiden.
Forfatter: Sándor Szalai - Hungarian Meteorological Service
Vitenskapelig kvalitetssikring: Dr. Ildikó Dobi Wantuch / Dr. Elena Kalmár - Hungarian Meteorological Service, Budapest
Oversatt og bearbeidet av Nicolai Steineger og Erik Steineger
Sist oppdatert 2003-11-04

Mer informasjon:
www.srh.weather.gov
ww2010.atmos.uiuc.edu

Last modified: Wednesday, 12 December 2018, 2:44 PM