Skydannelse

Skydannelse

En sky består av millioner av små vanndråper (eller iskrystaller når temperaturen er veldig lav) som svever i lufta. En sky kan dannes når vanndamp blir til væske, det vil si når den fuktige lufta avkjøles og kondenserer på små partikler. Det er flere ulike prosesser som kan føre til skydannelse.



Konveksjon :

På jorda stiger den varme lufta og den kalde lufta synker, fordi varm luft har lavere tetthet enn kald luft. Det er dette forskere kaller konveksjon. Når sola skinner, blir lufta på bakkenivå oppvarmet. Lufta, som inneholder vanndamp, begynner å stige. Etterhvert som lufta stiger blir den avkjølt, og når temperaturen kommer under en viss temperatur dannes det skyer: vannet kondenserer på ørsmå svevepartikler og danner små dråper i atmosfæren.

<

1. Skydannelse ved konveksjonsprosessen. Forfatter: J. Gourdeau.



Topography (fjell)

Skyer kan også dannes på grunn av jordklodens topografi, for eksempel over fjell eller åser. De kalles ”orografiske skyer”. Lufta tvinges over fjellet, og kjøles ned når den presses opp. Hvis lufta avkjøles til metningspunktet, kondenserer den og vannet i lufta blir synlig som en sky.

2. Kilde: NOAA

2. Kilde: NOAA

Føn-effekten

Når lufta stiger over fjellene avkjøles den og blir mettet med vanndamp. Vanndampen kondenserer, det frigjøres kondensasjonsvarme og det dannes vann i væskeform. Væsken faller ned som regn, mens lufta fortsetter å stige. Når lufta synker ned igjen på den andre siden av fjellet, er den mer tørr og varm. Denne temperaturforskjellen er kjent som føn-effekten, vinden fra fjellet kalles fønvind.

Når luftmasser møter hverandre

Det er ikke bare fjell som kan tvinge luft til å stige: når varm luft møter en tyngre og kaldere luftmasse, tvinges den også høyere opp i atmosfæren. Skillet mellom varm og kald luft kalles en ”front”. Når den varme lufta stiger blir den avkjølt, og det kan danne seg skyer.

4. Kaldfront.
A: Kald luft B: Varm luft.
Forfatter: J. Gourdeau.

5. Varmfront.
A: Kald luft B: Varm luft.
Forfatter: J. Gourdeau.



Horisontal bevegelse

Noen ganger tar vinden med seg varm og fuktig luft inn i et område. Hvis den varme, fuktige lufta strømmer over en mye kaldere overflate, avkjøles den, og fuktigheten kondenserer og danner tåke. Dette skjer hyppig langs kysten til kontinentene.

6. Tåke over en innsjø. Kilde: Ph. Osset.




Om denne siden:
Forfatter Justine Gourdeau LaMP Clermont ferrand/Frankrike
Sist endret: 2003-03-12.
Kvalitetssikring: Pr. A. Flossman, LAMP.

Utolsó módosítás: 2018. szeptember 14., péntek, 21:52