Fitoplanktonok növekedése

A fitoplankton növekedésnek egy jól meghatározott évszakos sémája van a mérsékelt és a sarki óceánokban. Ezt fizikai, biológiai és kémiai folyamatok irányítják.

1. Az északi félteke mérsékelt óceánjaiban az évszakos fitoplankton körfolyamat. A legnagyobb fitoplankton növekedés tavasszal figyelhetõ meg, amikor sok a napfény és a tápanyag. A második csúcs a fitoplankton biomasszában õsszel fordul elõ. Ezeket a nagy fitoplankton növekedéseket virágzásnak nevezik. szerzõ: Lucinda Spokes.

A tengervíz sûrûségét a hõmérséklete és a sótartalma határozza meg. Ahogyan a víz hõmérséklete növekszik a Napból származó hõ miatt, a vízmolekulák egyre nagyobb mozgási energiával rendelkeznek, több hely lesz közöttük, és a sûrûség csökken. Amint a hõmérséklet csökken, a vízmolekuláknak kevesebb energiájuk lesz, nem mozognak annyit, és közelebb kerülnek egymáshoz. Ez több hidrogén kötés elõfordulásához és így a sûrûség növekedéséhez vezet.

A víz sóssága annak egy mérõszáma, hogy mennyi oldott só található a vízben. Messze a leggyakoribb só a tengervízben a nátrium klorid (mindennapi asztali só), de sok más oldott vegyület is található a tengervízben, melyek a víz sótartalmát meghatározzák. A víz párolgása az óceánból növeli a sûrûséget. A beérkezõ esõ és folyóvíz csökkenti a víz sûrûségét. A sótartalomban és a hõmérsékletben lévõ változások eredménye az olyan óceán, aminek réteges szerkezete van, és a rétegeket különbözõ sûrûségû víz alkotja. A kevésbé sûrû víz a sûrûbb vízen úszik.

Mivel azon folyamatokra fordítunk figyelmet, amelyek a fitoplanktonok növekedését befolyásolják, azt vizsgáljuk, hogy a melegedés változásai hogyan befolyásolják óceánok felsõ néhány száz méterének függõleges szerkezetét.

Tavasz

Tavasszal a Nap felmelegíti az óceán felszíni vizeit, ezért azok kevésbé lesznek sûrûek. Ez a meleg víz ténylegesen a hidegebb vízen úszik. A sûrûbb víz van alul és szinte semmi keveredés nincsen közöttük. Ez azt jelenti, hogy a fitoplankton növekedés a felszíni vizekben történik. Itt elegendõ napfény, tápanyag van, ami télen a mélyebb rétegek vizébõl a keveredéssel emelkedett fel. Ezek a feltételek kiválóak a fitoplanktonok növekedéshez. A fitoplanktonok számának gyors növekedése figyelhetõ meg, amit tavaszi virágzásként is neveznek.

2. Bemutatjuk, hogy az évszakos hõmennyiség hogyan változtatja meg az óceánok felsõ néhány száz méterének szerkezetét és mûködését. szerzõ: Lucinda Spokes, eredeti ötlet: Stephanie Henson, SOC, Southamptoni Egytem.

Nyár

Ahogyan a fitoplanktonok nõnek, felhasználják a felszíni vizekben lévõ tápanyagokat. Mivel az alsó rétegekkel kicsi az átkeveredés, a fitoplanktonok növekedése megáll, amikor minden hozzáférhetõ tápanyagot elhasználtak. A tápanyagok remineralizációja a felszíni vizekben és a légkörbõl származó tápanyag, lehetõvé teszi a fitoplankton növekedést, de a mérsékelt övben a nyár nem egy biológiailag aktív idõszak összehasonlítva a tavasszal.

Õsz

A Napból kevesebb hõ érkezik, mivel a nappalok hossza rövidebb, ez azt jelenti, hogy a felszíni vizek lehûlnek, és sûrûségük megnõ. Mivel kisebb a felszíni és az alatta lévõ vizek között a sûrûségkülönbség, egy kis keveredés fordul elõ. Ez lehetõvé teszi, hogy a tápanyagban gazdag vizek összekeveredjenek a felszínivel, és mivel ott még elegendõ fény van a fotoszintézishez, gyakran fordul elõ kismértékû fitoplankton virágzás.

Tél

Télen még kevesebb hõ érkezik a Napból, ami azt jelenti, hogy a felszíni vizek tovább hûlnek, ezáltal növekszik a sûrûségük. Ez lehetõvé teszi a felszíni vizek mélyebb vízrétegekkel való keveredését. Ezzel a keveredéssel a mélyebb vízbõl származó tápanyagok kerülnek a felszínre. Bár sok tápanyag van, de nincsen elegendõ napfény a fitoplanktonoknak a fotoszintézishez, így ténylegesen nem sokat nõnek.

A trópusokon ezt az évszakos körforgást nem annyira jellegzetes, mivel a napsugárzás energiája nem változik túl sokat az éven belül, és a fitoplanktonok egyfolytában tudnak növekedni.


Az oldalról:
szerzõ: Lucinda Spokes - Environmental Sciences, Kelet Angliai Egyetem, Norwich - Anglia
1. tudományos lektor: Prof. Tim Jickells - Environmental Sciences, Kelet Angliai Egyetem, Norwich - Anglia
2. tudományos lektor: Dr. Keith Weston - Environmental Sciences, Kelet Angliai Egyetem, Norwich - Anglia
pedagógiai lektor:
utolsó módosítás: 2003-10-16

Last modified: Tuesday, 25 September 2018, 6:59 PM