tørkefremmende faktorer

Det er tre hovedfaktorer som med sikkerhet påvirker frekvensen og alvorligheten av tørke rundt omkring i verden.

Vi har kommet inn på alle faktorene i andre emner. Her skal vi se mer på¨hvordan de henger sammen og hvordan de påvirker planeten i sin helhet og middelshavsområdet spesielt. Disse faktorene er:

  • El Niño-episoder (El Niño Southern Oscillation, ENSO)
  • Den nordatlantiske svingningen (North Atlantic Oscillation - NAO)
  • Andre mulige påvirkninger

El Niño Southern Oscillation (ENSO)

Man hører stadig om El Niño, La Niña og deres virkninger på klimaet rundt om i hele verden. Fenomenet påvirker den sørlige halvkule aller sterkest og vi vet fortsatt ikke nøyaktig hvordan det kan få konsekvenser for forholdene i nord.

Fenomenet kalles den sørlige oscillasjonen (”de sørlige værsvigningene”). Selv om vi ikke har kjent til dette fenomenet så lenge, er det en syklus som har virket på jorda i mange århundrer.

Gjennomsnittstemperatur og fordeling av nedbør varierer i takt med den sørlige oscillasjonen, ikke bare i det tropiske stillehavet, men også i fjerne regioner på de nordlige breddegradene. Disse svingningene kan noen ganger medføre ekstreme episoder, med farlig flom og tørke.

Under en El Niño-episode øker temperaturene, nedbørsmengden og fordampningsraten i det østlige Stillehavet. I den vestlige delen av Stillehavet derimot, ser man lavere nedbørsmengder enn vanlig. La Niña har den motsatte effekten.

1. Uregelmessigheter i temperaturen ved havoverflaten under El Niño og La Niña. NOAA NCEP EMC CMB GLOBAL des 1997 og des 1999). På de to kartene kan du se temperaturforskjeller ved havoverflaten under en El Niño-episode (øverst) og en La Niña-episode (nederst).

For å kunne vite om vi er inne i en El Niño-episode, en La Niña-episode eller et nøytralt mellomstadium, og dessuten hvor kraftig episoden er, bruker vi forskjellige måleparametre. Ett av dem måler temperaturforskjellen i overflaten av den tropiske Stillehavet (SST). Et annet måler trykkforskjellene mellom øst- og vestkystene av de sørlige kontinentene (SOI). Disse målene brukes til å forutsi klimaforholdene. De brukes også for å være forberedt på konsekvensene av ekstreme episoder.

NAO – North Atlantic Oscillation

På samme måte som den sørlige oscillasjonen, er det en tilsvarende oscillasjon (”værsvigning”) på den nordlige halvkule. Den nordatlantiske oscillasjonen (NAO) er en av de viktigste faktorene som påvirker klimaet i Nord-Atlanterhavet. Den har også konsekvenser for Middelhavsområdet, spesielt om vinteren.

2. Positiv NAO-indeks. http://www.ldeo.columbia.edu/NAO/

NAO-indeksen varierer fra år til år, men pleier å forbli i en fase i flere år om gangen. På figuren over ser du en positiv NAO-indeks.

I den motsatte situasjonen er det en mye mindre trykkforskjell mellom Azorene og Island og forholdene er mer ustabile med regn og fuktighet. Det skyldes at det ikke er noe som hindrer vindene i å komme inn i middelhavsområdet.

Andre faktorer som virker inn på de klimatiske forholdene i middelhavsområdet

Forskere har vist at NAO har en avgjørende rolle i å påvirke nedbørsmønstrene i regionen om vinteren. Temperaturanalyser i middelhavsområdet fra de siste 40 årene har vist en utvikling som stemmer overens med mønsteret på den nordlige halvkule og svingningene i NAO-indeksen.

Men ikke alle variasjonene i middelhavsområdet kan forklares av NAO og ENSO. Andre globale klimafenomener kan også påvirke forholdene.

Noen av fenomenene som studeres for å forklare variasjonene, er de asiatiske monsunene og nedbøren i Sahel. Dette gjelder særlig midt på sommeren når Hadley-cellen beveger seg nordover.

3. Trykkforskjellen i Middelhavet.

Om denne siden:
Forfatter: Marta Moneo and Dr. Ana Iglesias - Universidad Politécnica de Madrid, España
Vitenskapelig kvalitetssikring: Alex de Sherbinin - CIESIN, Columbia University, USA og Lily Parshall - Goddard Institute for Space Studies, Columbia University, USA
Pedagogisk kvalitetssikring: Emilio Sternfeld - Colegio Virgen de Mirasierra - España
Sist oppdatert: 2004-05-12
Oversatt og bearbeidet av Nicolai Steineger og Erik Steineger

Last modified: Wednesday, 26 September 2018, 6:59 PM