strategier for å takle tørke

De fleste steder i verden reageres det raskt på tørke. Men så langt har tiltakene fokusert på konsekvensene av tørke etter at den har inntruffet, i stedet for å være godt forberedt og hindre mange av problemene på forhånd.

Generelt er ikke disse krisetiltakene blitt etterfulgt av kapasitetsbygging for å takle lignende situasjoner i fremtiden. Informasjon om mulige langsiktige klimaprognoser og/eller utvikling av mulige scenarioer er ennå ikke tatt inn i handlingsplanene.

Bruk av klimainformasjon

Vannforvaltningsmyndighetene er svært opptatt av å minimalisere risikoene for landbruket. Mye av risikoen skyldes vanskelighetene med å forutsi fremtidens værmønstre. Konsekvensene varierer mellom brukere og mellom regioner i middelhavsområdet..

I løpet av de siste tiårene har det vært en bemerkelsesverdig fremgang i klimavitenskap og forutsetningene for å forutsi klimaforhold. Nå må denne kunnskapen tas med i videre utviklingsplanlegging. Dette er avhengig av en forståelse for hvordan klimavariasjoner påvirker ulike samfunn.

For å kunne håndtere tørke bedre trenger vi bedre kommunikasjon mellom forskere og interessenter om klima, bruk av vann, matproduksjon og sosiale mottiltak og forhold i regionen.

Kartet til venstre viser varsel om en tørkeperiode i Marokko andre deler av Afrika av ”Senteret for klimavarsling” på NOAA. Varselet ble sendt ut seks måneder i forveien og viste seg å stemme. Det viser hvordan man kan bruke informasjon om klimaet til å forberede seg til og minimere de negative konsekvensene av ekstreme værforhold.

1. Forutsigelse av tørke i Afrika. Kilde: NOAA.

Systemer for tidlig varsling

De fleste land er dårlig forberedt på å takle tørke på en effektiv måte. Lokale og nasjonale makthavere reagerer vanligvis på tørke med ”krisetiltak”, i stedet for å forberede seg med såkalte ”risikotiltak”. Politikere forklarer ofte dette med at de mangler midler til å forutsi klimaforhold nøyaktig nok og i god nok tid i forveien.

De siste årene har det vært store fremskritt i vår forståelse for klimaforholdene i middelhavsområdet. Atmosfæreforskere kan nå forutsi noen hovedtrekk ved klimaet noen sesonger i forveien forholdsvis nøyaktigh. Dette gjør det mulig for vannforvaltningsmyndighetene å bruke værvarslinger i planlegging, særlig med hensyn til irrigasjon. Mye av den regionale forskningen fokuserer på å forbedre de tradisjonelle produksjonssystemene, fordi de dominerer jordbruksproduksjonen i middelhavsområdet. Men forskningen har også fordeler for storskala kommersielle systemer.

Hvis man klarer å kommunisere klimainformasjon mer effektivt, vil regionale planleggere kunne redusere de ødeleggende konsekvensene av tørke. Integrert klimaovervåking er en viktig del av tilpasningsstrategiene. Informasjonen burde være offentlig tilgjengelig, slik at risikonivået kan vurderes.


Om denne siden:
Forfatter: Marta Moneo and Dr. Ana Iglesias - Universidad Politécnica de Madrid, España
Vitenskapelig kvalitetssikring: Alex de Sherbinin - CIESIN, Columbia University, USA og Lily Parshall - Goddard Institute for Space Studies, Columbia University, USA
Pedagogisk kvalitetssikring: Emilio Sternfeld - Colegio Virgen de Mirasierra - España
Sist oppdatert: 2004-05-12
Oversatt og bearbeidet av Nicolai Steineger og Erik Steineger

Last modified: Wednesday, 26 September 2018, 7:07 PM