Hva kan du gjøre?

Hvis du selv vil gjøre en innsats for å motvirke klimaendringer, kan du velge å unngå utslipp av klimagasser fra hverdagslige aktiviteter.
Her er et par eksempler:

Reiser

Biler og busser med bensin- eller dieselmotor slipper ut CO2. Hvis du bor slik at du har kort reiseavstand fra hjemmet til skolen eller arbeidet, blir utslippene mindre enn om du kjører langt hver dag. Utslippene blir mindre hvis du velger tog eller buss framfor bil. Hvis du går eller sykler unngår du helt å slippe ut CO2. Kjører du bil blir utslippene mindre hvis du velger et kjøretøy som bruker minst mulig bensin per mil. Utslippene blir også mindre hvis flere kjører sammen enn hvis man kjører hver sin bil. Den aller mest forurensende måten å reise på er fly. Utslippene blir langt mindre hvis du velger for eksempel tog i stedet for fly.

1. Fly er den mest klima-uvennelige måten å reise på. Photo: Corel Gallery

Elektrisitet

Sparer du på strømmen, blir det bruk for mindre elektrisitet fra kraftverk fyrt med kull, olje eller gass. Selv om du bor et sted hvor mye av strømmen kommer fra vannkraftverk, vindmøller eller atomkraftverk, bidrar lavere strømforbruk til å redusere utslippene av klimagasser. Det er fordi kraftnettet binder sammen kraftverk og forbrukere i flere land..

Når alle forbrukerne til sammen bruker mindre strøm, blir det bruk for færre kull- olje- og gasskraftverk som slipper ut CO2. Du kan for eksempel spare strøm ved å erstatte vanlige lyspærer med sparepærer, og slukke lyset hver gang du forlater et rom. Du sparer også strøm ved å skru elektriske apparater som TV, datamaskin eller stereoanlegg helt av når du ikke bruker dem.

2. EUROPA OM NATTEN: Hvordan ville dette bildet vært hvis alle hadde husket på å skru av lyset når de forlot rommet? Foto: NASA (klikk for å forstørre, 85 kB)

Varer og tjenester

De fleste varer og tjenester vi kjøper bidrar til utslipp av klimagasser. Derfor er det stort sett slik at jo rikere vi er, jo større utslipp bidrar vi til gjennom vårt forbruk. Men noen ting vi gjør gir store utslipp, andre gir små. Derfor finnes det en lang rekke valg du kan gjøre hvis du vil bidra til mindre utslipp. For eksempel kan du velge varer som er produsert i nærheten. Da blir utslippene til transport mindre enn hvis du velger varer som er fraktet langt.

Last modified: Wednesday, 26 September 2018, 8:49 PM