strona rozdziału
AUTORZY
Dr hab. Zuzanna Bielec-Bąkowska
Uniwersytet Śląski,
Katedra Klimatologii,
ul. Będzińska 60, 41-200, Sosnowiec
Mgr Adam Michniewski
Mgr Grzegorz Mikutel
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
Państwowy Instytut Badawczy, Oddział Kraków,
ul. Piotra Borowego 14, 30-215 Kraków
Sist endret: mandag, 6. juni 2022, 15:25