strona rozdziału
Pogoda i klimat

W ostatnich czasach w naszych rozmowach o aurze za oknem, jak również w informacjach medialnych, dość często pojawiają się pojęcia pogoda i klimat. Czym zatem różni się pogoda od klimatu?

Najkrócej, pogoda to stan atmosfery w danej chwili (na określonym obszarze), wyrażony przez określenie wartości elementów meteorologicznych i zjawisk atmosferycznych.

Klimat natomiast, to charakterystyczny dla danego obszaru zespół zjawisk i procesów atmosferycznych, kształtujących się pod wpływem właściwości fizycznych i geograficznych tego obszaru, określony na podstawie wyników wieloletnich obserwacji.
Z podanych definicji wynika, że pogoda to te wszystkie procesy w atmosferze, które zachodzą w krótkim czasie (w danym momencie, w ciągu godziny, dnia), a klimat to reżim (następstwo) pogód jakie pojawiają się na danym obszarze (zwykle w podobnej kolejności), jaki ustalił się w wyniku wieloletniego oddziaływania tych samych czynników klimatycznych. Oznacza to, że w kolejnych okresach roku możemy spodziewać się typów pogody zbliżonych do tych określonych na podstawie wieloletnich obserwacji. Na przykład w lecie możemy oczekiwać wysokich wartości temperatury, dużego usłonecznienia, większych opadów w lipcu niż w sierpniu, w październiku tzw. złotej jesieni (chociaż przecież nie zawsze ona występuje), a zimą wysokich opadów śniegu, mrozów i pojawiających się (w zbliżonych terminach) fal ciepła (odwilży).

Jaka może być pogoda?
• piękna
• deszczowa
• słoneczna
• wietrzna
• pochmurna
• upalna… różna, ale pogoda jest zawsze!

A jaki może być klimat?

• „sprzyjający” (czemuś)
• suchy lub wilgotny
• polarny lub zwrotnikowy
• oceaniczny lub kontynentalny
• przejściowy
• górski…

ilustracja, dobra pogoda
Last modified: Monday, 20 June 2022, 11:10 AM