strona rozdziału
Co jest potrzebne do stworzenia prognozy pogody?

DANE
prognozy


W operacyjnej pracy synoptyka podstawę tworzonej prognozy pogody stanowią DANE METEOROLOGICZNE. Są to wszelkiego rodzaju informacje o stanie atmosfery, które pozwalają na ocenę procesów pogodowych aktualnie zachodzących nad danym obszarem. Informacje te obejmują dane pochodzące zarówno z punktów zlokalizowanych na powierzchni Ziemi, jak i informacje z wyższych poziomów barycznych. Dotyczą wartości elementów meteorologicznych oraz występowania zjawisk atmosferycznych. Obrazują ich zmiany w przekroju pionowym, jak również ich przestrzenne zróżnicowanie.

Do najważniejszych danych meteorologicznych zaliczamy informacje o:
  • temperaturze powietrza,
  • wysokości opadów atmosferycznych,
  • wilgotności powietrza,
  • wielkości i rodzaju zachmurzenia,
  • ciśnieniu atmosferycznym,
  • prędkości i kierunku wiatru,
  • widzialności,
  • zjawiskach atmosferycznych.Dane te uzyskujemy z różnych źródeł, a są nimi:

wyniki modeli meteorologicznych
oraz
naziemne stacje meteorologiczne
zdjęcia satelitarne
obrazy radarowe
wyniki detekcji wyładowań atmosferycznych
pionowe sondowania atmosfery
mapy górnych warstw atmosfery
Last modified: Monday, 20 June 2022, 1:26 PM