strona rozdziału

W licznych wypowiedziach i dyskusjach publicznych, dotyczących zmian klimatu Ziemi, używane są określenia „efekt cieplarniany” i „globalne ocieplenie”. Zdarza się, że używane są zamiennie, jako synonimy. Czy słusznie? Co oznaczają te określenia? 

Co to jest efekt cieplarniany? Pierwsza część definicji

Efekt cieplarniany to proces związany z promieniowaniem Ziemi i atmosfery. Zwykle po tym stwierdzeniu pojawia się przecinek i dalszy ciąg zdania: „dzięki któremu…” i ta dalsza część zdania zazwyczaj zyskuje całą uwagę Czytelnika. I może właśnie dlatego tak często zdarzają się nieporozumienia dotyczące tego czym właściwie jest efekt cieplarniany. Z tego powodu, zanim przejdziemy do skutków efektu cieplarnianego, zatrzymamy się nad samą jego istotą. Skoro jest to proces związany z promieniowaniem to zacznijmy od tego o jakim promieniowaniu mówimy, co jest jego źródłem i co się z nim dzieje w atmosferze.

AUTORKA
dr hab. Anita Bokwa
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
Ul. Gronostajowa 7
30-387 Kraków
Zuletzt geändert: Montag, 6. Juni 2022, 15:28