Co się dzieje z aerozolami w atmosferze?

Encyklopedia Klimatologiczna ESPERE. Skrót od angielskich słów:
ENVIRONMENTAL SCIENCE PUBLISHED FOR EVERYBODY ROUND THE EARTH
ENCYKLOPEDIA ESPERE - menu główne (rozwiń)
baner
dział CHMURY I AEROZOLE: PODSTAWY - menu (rozwiń)Gdy cząstki stałe i ciekłe dostaną się do atmosfery zaczynają podlegać przemianom, przenoszeniu i usuwaniu z powietrza. Te procesy zależą od kilku czynników, takich jak rozmiar cząstek, ich stężenie w powietrzu, skład chemiczny aerozolu, rodzaj podłoża, warunki meteorologiczne.

Stężenie i rozmiary aerozoli

Stężenie (koncentracja) cząstek w powietrzu to ilość cząstek w jednostce objętości. Może być też wyrażona jako masa cząstek na jednostkę objętości. Oznacza to, że albo podajemy ile cząsteczek znajduje się w 1 m3 (1000 litrach) powietrza, albo ile ważą wszystkie te cząstki tam się znajdujące. Wartości obserwowane w różnych miejscach bardzo się od siebie różnią. Na środku oceanu stężenie aerozoli wynosi około 4,8 µg/m3, czyli 3 razy mniej niż w terenach poza miejskich na lądach (15 µg/m3). W miastach wartość ta może przekroczyć 100 µg/m3 , czyli 1 milion cząsteczek na cm3!

Wykres stężenia aerozoli do średnicy

1. Stężenie aerozoli (oś pionowa) w zależności od ich średnicy (oś pozioma) w obszarach miejskich (urban), wiejskich (rural) i nad oceanem (maritime)
Źródło: Jaenicke (1993)

Rycina 1 pokazuje rozmiary cząstek aerozoli na przykładzie pomiarów wykonanych na oceanie, w terenach poza miejskich i w mieście. Wykres przedstawia liczbę cząstek o danej średnicy w pobranej próbce powietrza. 
Najwięcej cząstek znalesziono w powietrzu miejskim (niebieska linia na wykresie) i większość z nich jest bardzo mała, o średnicy poniżej 0,05 µm.
W mieście występują aerozole o różnych rozmiarach. Blisko źródeł emisji zwykle można zaobserwować dużo małych cząstek, ale ich koncentracja szybko spada wraz ze wzrostem odległości od źródła emisji. 

Mechanizmy przemian

Aerozole nie pozostają w atmosferze na zawsze, najczęściej przebywają w troposferze zaledwie kilka dni. Zanim zostaną usunięte z powietrza mogą podlegać przemianom, np. koagulacji, kondensacji i brać udział w powstawaniu chmur.

Usuwanie aerozoli z powietrza

Aerozole znajdujące się w powietrzu mogą podlegać przemianom fizycznym i chemicznym. Nie pozostają one jednak w troposferze zbyt długo. Naturalne i antropogeniczne źródła emisji wciąż dostarczają nowych ilości aerozoli do atmosfery. Gdyby nie były z niej usuwane to w krótkim czasie nie mielibyśmy czym oddychać, a nawet nie moglibyśmy dojrzeć naszych stóp! Mechanizm usuwania cząstek z atmosfery nazywamy depozycją. Oznacza to, że jedynym sposobem usuwania cząstek stałych z atmosfery jest ich powrót na powierzchnię ziemi. Nie ma innych magicznych sposobów na ich pozbycie się!

Oczywiście czym większa cząsteczka, tym krócej unosi się w powietrzu. Duże cząsteczki opadają na ziemię pod wpływem siły grawitacji (niczym mały kamyk upuszczony z pewnej wysokości na ziemię), z prędkością. kilku cm na sekundę. Z tego powodu duże cząsteczki występują w powietrzu tylko blisko źródeł emisji. Wiatr odgrywa jednak kluczową rolę w rozprzestrzenianiu się zanieczyszczeń. Jeśli upuścisz piórko to utrzyma się ono w powietrzu dłużej jeśli będziesz na nie dmuchał. Podobnie rzecz ma się z aerozolami, nawet jeśli są tak drobne, że nie możesz dojrzeć ich gołym okiem.

Cząsteczki aerozoli mogą także przemieszczać się na wielkie odległości, rzędu tysięcy kilometrów. Pył z Sahary dociera czasami aż do wschodnich wybrzeży Ameryki Pd. 

Transport aerozoli nad Francją

2. Zdjęcie pokazuje transport aerozoli: popatrz na chmurę pyłu krążącą nad Atlantykiem na zach. od wybrzeży Francji.
Źródło: NASA.

Przypadek szczególny: aerozole stratosferyczne

Zwykle aerozole przebywają w atmosferze nie dłużej niż tydzień zanim ulegną depozycji. W przypadku pyłów wulkanicznych czasami bywa jednak inaczej. Erupcje wulkaniczne dostarczają ogromnych ilości pyłów bezpośrednio do wyższych warstw  atmosfery (a ścislej do stratosfery), w formie aerozoli pierwotnych lub gazu SO2, który następnie może tworzyć aerozole wtórne. W stratosferze cząsteczki aerozoli nie podlegają szybkiemu usuwaniu i mogą się rozprzestrzeniać po całym świecie. Aerozole stratosferyczne mogą przebywać w atmosferze nawet kilka lat!

Wybuch Pinatubo

Po 600 latach uśpienia, wulkan Pinatubo na Filipinach zdecydował się wybuchnąć 15 czerwca 1991 r. 20 mln ton SO2 dostało sie do stratosfery. Trzy tygodnie później okazało się, że to SO2 okrążyło kulę ziemską (patrz ryc. 3).

Chmura po erupcji Pinatubo

3. Na zdjęciu można zobaczyć, że chmura zanieczyszczeń z Pinatubo zaczęła docierać do zach. wybrzeży Afryki po 10 dniach.
Źródło: NASA.

Rycina 4 także pokazuje skutki wybuchu Pinatubo. Kolor czerwony oznacza najwyższe wartości, zaś ciemny niebieski - najniższe, zazwyczaj obserwowane w stratosferze.

Zawartość aerozoli w stratosferze po Pinatubo

4. Wpływ wybuchu Pinatubo na zawartość aerozoli w stratosferze.
Zdjęcie nr 1: aerozole stratosferyczne przed wybuchem.
Zdjęcia nr 2 i 3: 1 i 3 miesiące po wybuchu.
Zdjęcie nr 4: 2 lata później; zakłócenia stanu normalnego są dalej widoczne!
Źródło: NASA

O tej stronie:
Autor: Justine Gourdeau - LaMP - Clermont Ferrand/ Francja
Recenzent: Dr Serge Despiau, LEPI, Toulon, Francja
ostatnia aktualizacja: 2003-09-04
Tłumaczenie na język polski: Dr Anita Bokwa, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
Redakcja techniczna: Kamil Bodziony, Wojciech Pudło, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Last modified: Sunday, 3 July 2022, 1:20 PM