Wpływ aerozoli na nasze zdrowie

Encyklopedia Klimatologiczna ESPERE. Skrót od angielskich słów:
ENVIRONMENTAL SCIENCE PUBLISHED FOR EVERYBODY ROUND THE EARTH
ENCYKLOPEDIA ESPERE - menu główne (rozwiń)
baner
dział CHMURY I AEROZOLE: PODSTAWY - menu (rozwiń)Przy każdym wdechu do naszych płuc dociera około 0,5 litra powietrza, dostarczając tlen do naszego organizmu.  Atmosfera zawiera jednak także tysiące maleńkich cząstek stałych i one także trafiają do naszych płuc. Mogą być groźne dla naszego zdrowia w zależności od średnicy i składu chemicznego. Już wiele wieków temu, kiedy jeszcze nikt nie zdawał sobie sprawy z zagrożeń zdrowotnych powodowanych przez zanieczyszczenia powietrza, wielu ludzi prawdopodobnie cierpiało z powodu dolegliwości układu oddechowego wywołanych różnego rodzaju dzialalnością np. gospodarczą.

Ślady historyczne

W 1555 r. duński biskup Olaus Magnus nakazał chłopom młócić zboże pod wiatr, gdyż “powstający pył jest tak drobny, że nawet nie zauważamy kiedy wraz z wdychanym powietrzem dostaje się on do ust i osiada na tylnej części gardła”. Już wtedy zauważono wpływ cząstek stałych zawartych w powietrzu na zdrowie ludzkie. 
Przez kolejne wieki, a zwłaszcza w czasie rewolucji przemysłowej, robotnicy byli narażeni na szkodliwe działanie aerozoli. W XIX w. choroby płuc stały się największym problemem zdrowotnym górników z kopalń węgla, zwłaszcza w Wielkiej Brytanii, gdzie wydobywano wówczas większość węgla zużywanego na całym świecie.

Górnicy w kopalni

1. Górnicy w kopalni węgla na początku XX w. w środkowej Francji.
Źródło: www.icilacreuse.com.

Włókniarki w fabryce

2. Włókniarki w fabryce bawełny w Dean Mills koło Manchesteru w 1851 r.
Źródło: The Illustrated London News.

Obecnie w wielu krajach ludzie ciągle pracują w bardzo złych warunkach. Wdychanie aerozoli nadal powoduje poważne problemy zdrowotne, zwłaszcza u pracowników zatrudnionych w przemysle budowlanym, spożywczym, w rolnictwie, ciągle wystawionych na działanie różnych pyłów.

Związki między aerozolami a zdrowiem

Badania naukowe dowiodły, że wzrost zanieczyszczenia powietrza aerozolami prowadzi do wzrostu zachorowań na choroby układu oddechowego, takie jak astma czy bronchit. W dniach ze szczególnie wysokim poziomem zanieczyszczenia powietrza pyłami notuje się wzrost wezwań pogotowia do pacjentów z nasilonymi objawami tych chorób. Ponadto osoby wystawione na działanie pyłów przez dłuższy czas (tzw. długoterminowa ekspozycja) są bardziej podatni na zachorowanie na raka płuc.

Normy zanieczyszczeń w miastach

Zagrożenie dla zdrowia powodowane przez pyły stało się podstawą do podjęcia decyzji przez Unię Europejską o ustaleniu standardów jakości powietrza. Średnia roczna norma dla pyłów wynosi 44,8 µg/m3. Oznacza to, że w objętości powietrza o wielkości 1 m3, masa wszystkich pyłów nie powinna przekroczyć tej wartości. 
Nie ma wyznaczonej wartości poniżej której zapylenie nie ma wpływu na ludzkie zdrowie. 
Wartość 100 µg/m3 jest niestety często przekraczana w wielu miastach europejskich w dziennej porze doby.

Zmiana koncentracji pyłów w ciągu dnia

3. Rycina pokazuje zmiany koncentracji pyłów w ciągu dnia.
Linia czerwona oznacza pomiary wykonane na ruchliwych ulicach Paryża, natomiast linia niebieska - pomiary na terenach położonych w obrębie przedmieść Paryża. Zielona linia to pomiary na obszarach wiejskich.
Wszystkie pomiary zostały wykonane 16 września 2003 r. Zwróć uwagę, że stężenie zanieczyszczeń wzrasta wskutek emisji komunikacyjnych kiedy ludzie jadą do pracy rano i wracają do domu po południu.
Źródło: Airparif.

Toksyczność pyłów zależy głównie od ich średnicy i składu chemicznego.Czym mniejsza cząsteczka, tym głębiej może dotrzeć do systemu oddechowego.

O tej stronie:
Autor: Justine Gourdeau - LaMP - Clermont Ferrand/ Francja
Recenzent: Dr Serge Despiau, LEPI, Toulon, Francja
ostatnia aktualizacja: 2007-01-16
Tłumaczenie na język polski: Dr Anita Bokwa, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
Redakcja techniczna: Kamil Bodziony, Wojciech Pudło, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Last modified: Sunday, 3 July 2022, 1:21 PM