Anna Słupianek

foto

Studentka I roku studiów magisterskich w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zajmuje się archeologią Nowego Świata, w szczególności kulturami Ameryki Północnej. Głównym przedmiotem jej zainteresowań badawczych jest kultura Pueblo pod względem architektury, medycyny oraz zachowań wojennych. Brała udział w licznych pracach wykopaliskowych. Obecnie uczestniczy w pracach badawczych w ramach projektu Sand Canyon - Castle Rock, w którym zajmuje się tworzeniem i porządkowaniem dokumentacji. Organizatorka licznych przedsięwzięć studenckich w Instytucie Archeologii UJ m.in.: odczytów i konferencji międzynarodowych (np.: Cracow Maya Conference). Autorka pracy dyplomowej pt.: „Rola polityczno–religijna Chaco Canyon w kulturze Indian Pueblo od IX do początku XII wieku”. Obecnie przygotowuje pracę magisterską na temat występowania chorób w kulturze Pueblo oraz sposobów ich leczenia.

Last modified: Wednesday, 4 May 2022, 2:45 PM